FutureOption.net

Мастер студии во Европа

Мастер студии во Европа

Мастер студиите се постдипломски програми кои се нудат на универзитетите и колеџите ширум Европа. Илјадници академски и истражувачки мастер програми се нудат во Европа на официјални европски јазици, а покрај тоа има и значителна понуда на програми на англиски јазик.

Мастер студиите во Европа претставуваат втор циклус на високо образование според Болоњската декларација и генерално траат од 1 до 2 години и носат од 60 до 120 ЕКТС. Во некои европски земји, истражувачките мастер програми можат да траат до 4 години.

Мастер студиите се генерално повеќе специјализирани од додипломски студии и нивниот фокус е насочен кон подобрување на знаењата и вештините во специфични научни дисциплини. Овие студии вклучуваат теоретски предавања, пишување академски трудови, истражувачка работа, како и пишување и одбрана на финална мастер теза. Некои програми вклучуваат и практична обука во рамките на индустријата. Квалификации кои најчесто се стекнуваат на ниво на магистерски студии се MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), MRes (Master of Research), а покрај тоа се нудат и специфични квалификации како што се MBA, MEng, Mphil итн.

Школарина за мастер студии

Школарините за мастер студиите зависат од земјата, локацијата, институцијата, областа на студии, програмата, како и националноста на студентот. Школарините за граѓаните на ЕУ, ЕЕЗ и Швајцарија се пониски и се движат од 1000 ЕУР годишно. Школарината за странски студенти обично се движи од 2.000 до 20.000 ЕУР годишно. Државните институции низ Европа се значително поевтини од приватните, а во некои земји државните институции наплатуваат само административни трошоци, додека школарината е бесплатна.

Услови и предности на мастер студиите во Европа

  • За да можат студентите да се запишат на мастер студии во Европа, генерално е потребно да се исполнат два услови: да се има диплома за завршени основни академски студии и да се има доволно познавање на јазикот на кој се изведува наставата. Некои програми може да имаат дополнителни услови за запишување, како што е полагање на GRE или GMAT тест.
  • Мастер студиите во Европа се многу популарна опција за меѓународните студенти бидејќи се нуди широк спектар на програми на англиски јазик
  • Во Европа се наоѓаат некои од најпочитуваните образовни институции во светот и бројни институции кои нудат врвни услови за студирање
  • Мастер дипломата стекната на европските образовни институции, како и знаењето и вештините, се многу барани од работодавците и ја отвораат вратата за успешна кариера низ целиот свет
  • Ширум Европа се нудат бројни стипендии за мастер студии кои ги олеснуваат трошоците за живот и студирање во странство
  • Студентите, со одредени ограничувања, обично имаат право да работат за време на студиите и да стекнат искуство и конекции на овој начин
  • Во голем број европски земји, студентите имаат право да останат одреден период по завршувањето на студиите и да пронајдат постојана работа со која можат да останат во земјата

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за ЕУ?

Пополни го прашалникот