FutureOption.net

Докторски студии во Нов Зеланд

Докторски студии во Нов Зеланд

Докторските студии се нудат воглавно на универзитетите во Нов Зеланд. Опфаќаат широк спектар на студиски области од уметноста до науката. Докторските студии траат од три до четири години.

Школарина за доктроски студии

Меѓународните студенти на докторски студии во Нов Зеланд, плаќаат исти школарини како и домашните студенти. Цените зависат од студиската област и универзитетот и се движат од 6.500НЗД до 9,000НЗД на годишно ниво, а се плаќаат семестрално.

Услови и предности на докторските студии во Нов Зеланд

  • Условите за упис се завршени мастер студии, положен IELTS тест, како и избор на ментор и тема за истражување.
  • Доктроските студии можат да почнат било кога во текот на академската година на база на договор помеѓу вас и менторот.
  • Меѓународните студенти плаќаат иста цена за студирање како домашните студенти.
  • Владата на Нов Зеланд инвестира значителни средства за истражувачки проекти.
  • Квалификациите, знаењето и искуството што ќе ги добиете на докторските студии во Нов Зеланд се глобално признати и почитувани ширум светот.
  • Со студентската виза, имате можност да работите во Нов Зеланд полно работно време, а доколку имате семејство, вашите деца можат да одат на училиште под истите услови како и домашните студенти.
  • По завршувањето на докторските студии, можете да живеете и да работите во Нов Зеланд со Post-Study Work визата три години. Оваа виза исто така ви ја отвора вратата трајно да останете во оваа земја.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Нов Зеланд?

Пополни го прашалникот