FutureOption.net

Студирање во Европа

Студирање во Европа

Европа е континент каде се наоѓаат некои од најстарите и најпрестижните образовни институции во светот. Во Европа, се нудат десетици илјади студиски програми на скоро 3.000 високообразовни институции. На стариот континент можете да студирате на различни европски јазици, а покрај тоа, сите земји нудат и студии на англиски јазик.

Општо земено, академската година ширум Европа започнува во септември и е поделена на два семестра. Покрај есенскиот почетен рок, повеќето институции нудат упис и на почетокот на вториот семестар.

Висок квалитет на образованието

Европските земји нудат висококвалитетни образовни системи стандардизирани со Болоњската декларација. Студентите во Европа можат да учат студиски програми од сите полиња на студии кои ги опремуваат со употребливи знаења и вештини и го развиваат нивното критичко и аналитичко размислување, на некои од најценетите образовни институции во светот.

Можности за работа

Повеќето европски земји, со одредени ограничувања, им даваат на студентите право да работат за време на нивните студии и со тоа да стекнат драгоцено искуство што им овозможува да изградат успешна кариера по студиите. Покрај тоа, одредени земји на студентите им нудат можност да го продолжат својот престој по дипломирањето и да најдат работа со која ќе можат да останат да живеат.

Школарини и стипендии

Школарините во Европа значително се разликуваат од земјата, градот, образовната институцијата и самите програми. Во повеќето земји се нудат различни програми за целосно или делумно стипендирање на меѓународните студенти, од државни стипендии, преку стипендии од невладини и приватни институции, до стипендии од образовните институции.

Можности за истражување

Европа е еден од водечките истражувачки центри во светот. Многу европски земји и нивните образовни системи вложуваат големо внимание и ресурси во современи истражувања, иновации и развој. Европа се обидува да ги подобри условите и можностите за спроведување истражувања, како и да го олесни поврзувањето на истражувачите и истражувачките центри низ целиот континент.

Студирање во Италија

Повеќе детали

Студирање во Шпанија

Повеќе детали

Студирање во Холандија

Повеќе детали

Студирање во Германија

Повеќе детали

Студирање во Австрија

Повеќе детали

Студирање во Швајцарија

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за ЕУ?

Пополни го прашалникот