FutureOption.net

Студирање во Нов Зеланд

Студирање во Нов Зеланд

Нов Зеланд има осум универзитети, 18 технички и политехнички институти и колеџи, три Wänanga високообразовни институции и околу 600 приватни колеџи. Овие институции опфаќаат широк спектар на стручни и студиски програми од сите области на знаење и вештини.

Нов Зеланд е една од посакуваните светски дестинации за студии и секоја година прима околу 27.000 меѓународни студенти. Учебната година е поделена на два семестри и трае од февруари до ноември, а некои институции нудат почеток на студиите во јули, на почетокот на вториот семестар.

Висок квалитет на образованието

Сите осум универзитети во Нов Зеланд се рангирани меѓу првите 500 во светот, додека Универзитетот во Окленд е во првите 100 во светот. Високиот квалитет на образование е голема предност на образовниот систем на Нов Зеланд. Преку работа во мали групи, преку флексибилни студиски програми и современи наставни методи, универзитетите во Нов Зеланд им обезбедуваат на студентите релевантно, професионално и високо квалитетно искуство и знаење. Нивните дипломи и квалификации се признати насекаде во светот.

Школарини и стипендии

Школарината за меѓународните студенти зависи од студиската програма, образовната институција и должината на студирањето. Цените се движат во слични опсези како школарината за студирање во Австралија, освен за докторските студии. Меѓународните студенти на докторски студии во Нов Зеланд плаќаат иста школарина како домашните студенти. Владата на Нов Зеланд, универзитетите, индустријата, добротворни фондации, итн., под одредени услови, нудат различни видови на стипендии за талентирани меѓународни студенти.

Шанси за работа

За време на студиите, меѓународните студенти имаат можност да работат пола работно време во текот на семестарите, а за време на празниците и распустите полно работно време. Со оваа работа, стекнувате работно искуство и заработувате за основните трошоци за живот.

Ако студирате Master by Reasearch или докторски студии, можете да работите на полно работно време во текот на вашите студии. По завршувањето на студиите, постои можност за привремена работа со Post-Study Work визата, најмногу до три години. Оваа виза исто така може да ви помогне трајно да се населите во оваа земја.

Можност за истражување

Универзитетите во Нов Зеланд посветуваат големо внимание на истражувачки програми и проекти. Над 870 милиони долари се инвестираат годишно во универзитетски истражувања, од кои повеќето се од областа на медицината, информатичката технологија, инфраструктурата и економијата.

Седумдесет проценти од вкупниот број истражувачи во Нов Зеланд се студенти.

Студентска виза за Нов Зеланд

Студентската виза ви овозможува да запишете студии и да студирате во Нов Зеланд. Со оваа виза имате право да работите пола работно време, додека наставата е во тек.

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Нов Зеланд?

Пополни го прашалникот