FutureOption.net

Докторски студии во Велика Британија

Докторски студии во Велика Британија

Велика Британија е привлечна дестинација за оние кои сакаат да стекнат PhD диплома и да се посветат на академската работа или да работат на највисоките позиции во индустријата. Покрај врвните институции и услови, на студентите им се нуди и стимулативно опкружување меѓу врвни експерти што овозможува личен и професионален раст.

Во Обединетото Кралство, докторските студии се нудат на универзитетите и обично траат три до четири години. За да се стекне PhD диплома потребно е студентот да спроведе истражување кое дава значителен придонес во науката и во областа на студиите.

Школарина за докторски студии

Школарините за странски студенти се движат околу 18.000 GBP годишно и зависат од институцијата, областа на студии и програмата.

Услови и предности на докторските студии во Велика Британија

  • Услов за упис на докторски студии во Велика Британија се завршени мастер студии и положен меѓународно признат тест по англиски јазик (IELTS, TOEFL, CAE...). Покрај тоа, за упис потребно е да имате предлог за темата на истражување
  • Велика Британија има некои од најдобро рангираните и најпрестижни универзитети во светот, како и значајни истражувачки центри и институти кои се карактеризираат со одлична меѓународна поврзаност и значителни финансиски инвестиции
  • Докторска диплома стекната во Обединетото Кралство е високо ценета и почитувана низ целиот свет
  • Обединетото Кралство нуди врвни академски стандарди и е еден од светските лидери во истражувањето и иновациите чии студенти се заслужни за значајни научни достигнувања и пронајдоци
  • Во Велика Британија се нудат бројни стипендии за докторски студии за покривање и олеснување на трошоците за студирање
  • Студентите имаат право да работат 20 часа неделно за време на нивните студии и со тоа да стекнат вредно меѓународно искуство и познанства што може да значи многу во нивната понатамошна професионална кариера.
  • По завршувањето на студиите, студентите можат да аплицираат за Post Study Work виза со која можат да работат 2 години во Велика Британија

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за В.Британија?

Пополни го прашалникот