FutureOption.net

Визи за Америка

Визи за Америка

Туристичка виза за Америка

Туристичкта виза наменета е за оние кои сакаат да ја посетат Америка рекреативно, семејно или деловно на краток временски период.

Повеќе детали

Студентска виза за Америка

Студентската виза ви овозможува да запишете студии и да студирате во Америка. Со оваа виза имате право да работите пола работно време, додека наставата е во тек.

Повеќе детали

Семејна виза за Америка

Семејните визи (IR и F) наменети се за оние кои сакаат трајно да се населат во САД на основа на сродство со стален резидент или државјанин на САД, кој во овој случај ја спонзорира оваа виза.

Повеќе детали

Работна виза за Америка

Работната виза овозможува работодавците да спонзорираат работници од странство за одредени дефицитарни позиции. Ова е најчеста виза за вработување странски работници во Америка.

Повеќе детали

Инвеститорска виза за Америка

Инвеститорската виза за Америка овозможува да започнете бизнис, да купите постоечки или да направите инвестиција во Америка.

Повеќе детали

Иселеничка виза за Америка

Иселеничката виза на основа на квалификации им овозможува на квалификуваните работници заминување и работа во Америка.

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Америка?

Пополни го прашалникот