FutureOption.net

Работна виза за Америка

Работна виза за Америка

Доколку имате намера привремено да работите во САД со не-иселенички статус ќе ви биде потребна работна виза. Постојат неколку категории на работни визи:

 • (H1-B) виза - Виза за лица со посебни занимања кои имаат високошколско теоретско и практично знаење во специјализирани студиски области. Оваа група вклучува и манекни, како и истражувачи кои работат во рамките на официјалните државни и национални проекти.
 • (H2-A) виза - Визата за сезонски земјоделски работници им овозможува на американските работодавци да ангажираат странски работницим доколку домашни работници не се достапни на пазарот на труд.
 • (H2-B) виза – Виза за сезонски работници кои не работат во земјоделството.
 • (H3) виза – Виза за лица на обука (која не е медицинска или академска). Овие обуки можат да бидат во различни стручни и индистриски подрачја.
 • (L) Виза – Виза за трансфер во рамките на компанијата. За луѓе кои работат за американски компании надвор од САД и доаѓаат во САД на работа или стручна обука.
 • (О) виза - Виза за лица со извонредни способности и достигнувања, во областа на науката, уметноста, образованието, бизнисот и др.
 • (П) Виза - Виза за меѓународно признати спортисти, уметници и забавувачи.
 • (Q) Виза - За посетители во рамки на културна размена.
 • (R) Виза - За лица ангажирани во верски активности.

Услови за работна виза

 • Повеќето категории на визи за привремена работа бараат идниот работник или неговиот агент да поднесат петиција за I-129 до Службата за државјанство и имиграција на САД USCIS и да оваа петицијата биде одобрена од страна на оваа служба.
 • Во некои случаи, и пред овој прв чекор, ќе ви треба сертификат или одобрение од пазарот на трудот на Америка за да можете да работите одредена работа во оваа земја за која имате понуда од работодавач.
 • Пополнет и одобрен формулар ДС-160 – онлјан барање за не-иселенички визи (онлјан преку веб страницата на американската амбасадата).
 • Потврда дека планирате да престојувате во Америка привремено (освен за визата H1-B).
 • За секоја посебна категорија на работна виза може да ви бидат побарани специфични документи, здравствено осигурување и други потврди.

Што овозможува работната виза

Работна виза ви овозможува да живеете и да работите во САД одреден временски период и да стекнете драгоцено работно искуство во оваа земја. Со вашата работна виза (освен со Q визата), членовите на вашето семејство можат да аплицираат за истата категорија на виза, но во тој случај мора да имате доказ дека сте финансиски способни да се грижите за нив.

Времетраење на работната виза

Работната виза се издава на период на договорената работа со американскиот работодавач.

Аплицирање за работна виза

За работна виза аплицирате преку Амбасадата на САД во вашата земја. Еден од чекорите во процесот на аплицирање е конзуларното интервју.

Такса и време на обработка

Таксата за обработка на апликација за работна виза е 190УСД, а периодот за обработка на апликацијата варира од случај до случај.

* Future Option е консултантска агенција која обезбедува стручна помош при аплицирање за привремени визи кои ви овозможуваат посета и студирање, како и за веренички и партнер визи за Австралија кои ви овозможуваат траен престој.
* Информациите на страницата, поврзани со работа или миграција во странство, се само за информативни цели.

Одрекување од одговорност: Future Option не се занимава со посредување и наоѓање на работа во странство. Future Option не е агент за вработување или давател на услуги за вработување. Future Option не нуди консултантски услуги за работа во странство.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Америка?

Пополни го прашалникот