FutureOption.net

Radna viza za Ameriku

Radna viza za Ameriku

Ukoliko nameravate da u SAD-u privremeno živite i radite preko neiseljeničkog statusa, biće vam potrebna radna viza. Postoji nekoliko kategorija privremenih radnih viza:

 • (H1-B) viza - Viza za lica sa posebnim zanimanjima, koja imaju visokoškolsko teoretsko i praktično znanje iz specijalizovanih studijskih oblasti. U ovu grupu spadaju i manekeni, ali i istraživači koji rade u okviru zvaničnih državnih i nacionalnih projekata.
 • (H2-A) viza - Viza za sezonske poljoprivredne radnike omogućava američkim poslodavcima da zaposle strane radnike ukoliko domaći nisu dostupni na tržištu rada.
 • (H2-B) viza - Viza za sezonske radnike koji ne rade u poljoprivredi.
 • (H3) viza - Viza za osobe na obuci (koja nije medicinska ili akademska). Ove obuke mogu biti u različitim stručnim i industrijskim područjima.
 • (L) viza - Viza za transfer unutar kompanije. Za osobe koje rade u američkim firmama van SAD i koje dolaze u SAD radi posla ili stručne obuke.
 • (O) viza - Viza za lica sa izvanrednim sposobnostima i dostignućima, u oblasti nauke, umetnosti, obrazovanja, biznisa i sl.
 • (P) viza - Viza za međunarodno priznate sportiste, umetnike i zabavljače.
 • (Q) viza - Za posetioce u okviru kulturne razmene.
 • (R) viza - Za osobe angažovane u religijskim aktivnostima.

Uslovi za Radnu vizu

Osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

 • Za većinu kategorija privremenih radnih viza potrebno je da budući radnik ili njegov agent podnesu peticiju I-129 Službi državljanstva i imigracije SAD – USCIS, i da ta peticija bude odobrena od strane ove službe.
 • U nekim slučajevima, a pre ovog prvog koraka, biće vam potreban sertifikat ili odobrenje sa tržišta rada Amerike da možete da radite određeni posao u ovoj zemlji za koji imate ponudu od poslodavca.
 • Popunjen i odobren obrazac DS-160 – online zahtev za neiseljeničke vize (online preko sajta ambasade).
 • Potvrda da planirate privremeno da ostanete u Americi (osim za vizu H1-B).
 • Za svaku pojedinačnu kategoriju radnih viza mogu vam biti zatražena i specifična dokumenta, zdravstveno osiguranje i druge potvrde.

Šta omogućava radna viza

Radna viza vam omogućava da određeni period živite i radite u SAD-u, i da u ovoj zemlji steknete dragoceno radno iskustvo. Uz vašu radnu vizu (osim uz Q vizu) i članovi vaše porodice mogu da apliciraju za istu kategoriju, ali u tom slučaju morate imati dokaz da ste finansijski sposobni da se brinete o njima.

Dužina trajanja radne vize

Radna viza izdaje se na period trajanja ugovorenog posla sa američkim poslodavcem.

Apliciranje za radnu vizu

Za radnu vizu aplicirate preko američke ambasade u vašoj zemlji. Jedan od koraka u procesu aplikacije jeste i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za radnu vizu iznosi $190, a period obrade aplikacije zavisi od slučaja do slučaja.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik