FutureOption.net

Osnovne studije u Evropi

Osnovne studije u Evropi

Osnovne akademske studije se nude na univerzitetima i koledžima širom Evrope na oko 3.000 obrazovnih institucija. Osnovne studije se nude na zvaničnim jezicima država, a takođe raste i broj programa koji se nude na engleskom jeziku.

Osnovne studije u Evropi traju generalno 3 ili 4 godine u zavisnosti od države. Za pojedine oblasti studiranja poput medicine, farmacije, veterine, arhitekture i slično osnovne akademske studije traju 5 do 6 godina. Obrazovni sistemi u Evropi su usklađeni bolonjskim sistemom, ovaj nivo studija generalno nosi od 180 do 240 ESPB, dok za integrisane studije nose i do 360 ESPB.

Osnovne akademske studije u Evropi se nude iz svih oblasti studija i koncipirane su tako da pružaju konkretna znanja iz uže specijalizovanih oblasti i naučnih disciplina. Generalno širom Evrope se na nivou osnovnih studija stiču kvalifikacije BA (Bachelor of Arts) i BSc (Bachelor of Science), kao i BBA (Bachelor of Business Administration), LLB (Bachelor of Laws), BEng (Bachelor of Engineering).

Cena osnovnih studija

Školarine za osnovne akademske studije variraju u zavisnosti od države, grada, obrazovne institucije, oblasti studiranja, kao i studijskog programa. U većini evropskih zemalja studenti koji dolaze iz Evropske Unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske plaćaju školarine za domaće studente koje su niže i koje se kreću od 1.0000 EUR, dok drugi međunarodni studenti plaćaju školarine koje se generalno kreću od 4.000 do 20.000 EUR godišnje. U pojedinim državama državne institucije naplaćuju studentima samo administrativne troškove, dok su školarine besplatne.

Uslovi i prednosti pohađanja osnovnih studija u Evropi

  • Za upis na osnovne akademske studije generalno je potrebno da student ima stečeno srednje obrazovanje i dokaz da poseduje dovoljno znanje jezika na kome se izvodi nastava
  • U Evropi se nalaze neki od najbolje rangiranih univerziteta na svetu kao i brojne druge obrazovne institucije koje nude priznate i cenjene diplome i kvalifikacije
  • Na nivou osnovnih studija se nude studijski programi iz svih naučnih disciplina i generalno su uže specijalizovani i nude usmerena znanja
  • Evropske obrazovne institucije nude razne metode učenja od tradicionalnih do modernih i interaktivnih uz koje studenti stiču i vredno teorijsko, ali i praktično znanje i veštine, kao i analitičko i kritičko mišljenje
  • U većini evropskih zemalja međunarodni studenti, uz određena ograničenja, imaju pravo da rade i na taj način usavrše veštine i steknu vredno radno iskustvo
  • Nakon završenih studije, brojne evropske zemlje omogućavaju studentima da produže boravak kako bi pronašli posao i ostali da rade, a pored toga brojni studenti se odlučuju i za upis postdiplomskih studija

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik