FutureOption.net

Turistička viza za Veliku Britaniju

Turistička viza za Veliku Britaniju

Standardna turistička viza vam je potrebna ukoliko nameravate da putujete u Veliku Britaniju iz sledećih razloga:

  • Turističke posete, odmora i rekreacije
  • Poslovne posete, poslovnih obaveza i pregovora, ili učešća na konferencijama
  • Posete porodici ili prijateljima
  • Volontiranja za ovlaščenu i registrovanu organizaciju u trajanju od 30 dana
  • Obavljanja određenih plaćnih profesionalnih aktivnosti, poput nastupa ili držanja predavanja
  • Učestvovanja u programima školske razmene
  • Pohađanja rekreativnog kursa u trajanju do 30 dana, kurs plesa, na primer
  • Studiranja, naučnog istraživanja i obavljanja prakse u trajanju od 6 meseci, polaganja ispita
  • Razlozi medicinske prirode (lečenje u privatnoj ustanovi, lečenje u državnoj ustanovi pod uslovom da postoji sklopljen ugovor o reciprocitetu sa Vladom Vaše zemlje, ako donirate organ bliskom članu porodice ili prijatelju

Za stanovnike zemalja Komonvelta, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Švajcarske, Lihenštajna, Islanda i Norveške nije potrebna turistička viza za Veliku Britaniju.

Bračna turistička viza

Ova viza je potrebna osobama koje odlaze u ovu zemlju radi sklapanja braka, a mogu u njoj provesti vremenski period do 6 meseci

Tranzitna turistička viza

Ovaj tip vize potreban je onima koji prolaze kroz Veliku Britaniju na putu ka nekoj drugoj destinaciji. Ova viza omogućava boravak u Velikoj Britaniji do 48 sati

Uslovi za turističku vizu

  • Da planirate da privremeno boravite u Velikoj Britaniji
  • Da imate dovoljno finansijskih sredstava za troškove tokom boravka u Velikoj Britaniji
  • Da ne nameravate da radite
  • Ukoliko je svrha putovanja pohađanje kursa ili polaganje ispita, potrebno je priložiti dokaz o prijemu na obrazovnu instituciju.
  • Ukoliko se putuje u medicinske svrhe, potrebno je dokazati da zdravstveno stanje zahteva privatni pregled ili lečenje u Velikoj Britaniji, kao i dokaz o zakazanom pregledu ili početku lečenja. Takođe, potrebno je prikazati dovoljno finansijskih sredstava koji mogu pokriti troškove pregleda i lečenja.
  • Ako je svrha putovanja plaćeni angažman, treba priložiti dokaze o kvalifikacijama koje pokazuju da je podnosilac zahteva stručnjak u svojoj oblasti, kao i pozivno pismo od klijenta iz Velike Britanije sa detaljima dogovora o angažovanju.
  • Ako je svrha putovanja naučno istraživanje ili obavljanje stručne prakse, potreban je dokaz o stečenom zvanju (doktorat ili više zvanje), polju istraživanja i privremenom boravku u te svrhe. Ako je aplikant doktor specijalista ili zubar, mora dokazati da dolazi u posetu radi istraživanja, razmene, kliničke prakse ili predavanja.

Šta omogućava turistička viza

Turistička viza vam omogućava da putujete i privremeno boravite u Velikoj Britaniji, radi turističke, poslovne i porodične posete ili posete u medicinske svrhe. Sa ovom vizom nemate mogućnost da radite ili studirate, ali imate pravo da pohađate kurseve u trajanju od 6 meseci.

Dužina trajanja turističke vize

Standardna turistička viza se izdaje na period od 6 meseci.

U slučaju da idete u posetu članu porodice i želite da sa njim provedete duže od 6 meseci, možete aplicirati za Family visitor vizu. Ona se izdaje na maksimalni period od 5 godina, sa maksimalnim periodom boravka od 6 meseci u jednoj poseti.
Ukoliko često posećujete Veliku Britaniju, možete aplicirati za dugoročnu standardnu vizu (Long-term Standard Visitor Visa). Ova viza se izdaje na 2, 5 ili 10 godina i u svakoj poseti možete ostati maksimalno 6 meseci.

Ako putujete iz zdravstvenih razloga zbog lečenja, operacije, transplatacije organa, prvo aplicirate za standardnu turističku vizu, koja se u ovom slučaju izdaje na period od 11 meseci, ali ukoliko je potrebno možete produžiti vizu za još 6 meseci i to možete više puta, pri čemu svaki put plaćate taksu.

Ako ste naučnik, akademik ili istraživač (doktor nauka, stručnjak u svojoj oblasti, predavač), ili ako ste doktor specijalista ili zubar i učestvujete u istraživanju, podučavate ili obavljate kliničku praksu, ali samo privremeno, prvo aplicirate za običnu turističku vizu, a zatim je možete produžiti za još 6 meseci. Maksimalan period boravka je 12 meseci.

Apliciranje za turističku vizu

Apliciranje za vizu se vrši online preko zvaničnog sajta imigracione službe i zakazati termin u Visa Application centru (VAC). Možete aplicirati najranije 3 meseca pre planiranog putovanja.

Takse i vreme obrade

  • Standardna turistička viza – 115GBP
  • Biznis turistička viza – 115 GBP
  • Long-term Standard Visitor viza – u zavisnosi od perioda za koji se aplicira taksa iznosi 432GBP, 771GPB i 963GPB.
  • Poseta u svrhu studiranja – 115GBP
  • Poseta u akademske svrhe – 200GBP
  • Poseta u medicinske svrhe – 200GBP
  • Tranzitna turistička viza – 64GBP
  • Bračna turistička viza – 115GBP

Od dana kada aplicirate i podnesete svu potrebnu dokumentaciju Visa Application Centru, odgovor o ishodu vaše aplikacije najčešće stiže u roku od tri nedelje.

Ukoliko je potrebno, aplikantima je dostupna opcija za brže procesiranje. Ova usluga se doplaćuje i omogućava da se aplikacija prioritetno procesira. U ovom slučaju se ishod vize dobija za 5 dana ili čak za 1 dan ako se zatraži super prioritetno procesiranje.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za V.Britaniju?

Popunite vizni upitnik