FutureOption.net

Biznis u Americi

Biznis u Americi

Sjedinjene Američke Države imaju veoma povoljnu klimu za pokretanje sopstvenog biznisa. Uz podršku regulatornog okruženja koje je posebno pogodno za poslovanje, američka poslovna kultura ohrabruje slobodno preduzetništvo i konkurenciju na tržištu.

Uslovi za poslovanje

Kao stabilna demokratija sa transparentnim i predvidivim pravnim sistemom, SAD u skladu sa zakonom jednako tretira strane i domaće firme. Pritom, sa populacijom od preko 320 miliona, kao i sa BDP-om od 20 triliona dolara, SAD predstavlja najveće potrošačko tržište na svetu. Sporazumi o slobodnoj trgovini sa 20 drugih zemalja otvaraju vrata američkim firmama za dobro poslovanje. Uspeh na američkom tržištu je ujedno uspeh i na globalnom nivou.

Investiranje

SAD je država sa najvećim brojem direktnih stranih investicija u svetu. Širok spektar izvora finansiranja i pristup kapitalu su glavni razlozi zbog kojih kompanije odlučuju da investiraju na američko tržište. Uz ovakvu poslovnu politiku, mogućnosti koje se nude, raznovrsnost, inovacije i produktivnu radnu snagu, svako preduzeće – od startup-a do multinacionalne kompanije – pronaći će ideje i resurse za uspeh na tržištu.

Investitorska viza za Ameriku

Investitorska viza za Ameriku omogućava da pokrenete biznis, da kupite postojeći ili napravite investiciju u Americi.

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik