FutureOption.net

Post-Graduation Work viza za Kanadu

Post-Graduation Work viza za Kanadu

Ukoliko nakon završenih studija u Kanadi želite određeno vreme da živite i radite u ovoj zemlji, imate mogućnost da aplicirate za Post-Graduation Work Permit (PGWP).

Uslovi za Post-Graduation Work vizu

Uslovi koje je potrebno ispuniti su:

  • Da imate više od 18 godina.
  • Da ste bili redovan student na nekom od studijskih programa u Kanadi najmanje osam meseci u kontinuitetu.
  • Da ste nedavno diplomirali na jednoj od kanadskih obrazovnih ustanova koja se nalazi na listi Designated learning institutions (DLI).
  • Da imate važeću studentsku vizu.
  • Da ste u roku od 90 dana od završetka vaših studija podneli zahtev za Post-Graduation Work vizu.
  • Da ispunjavate druge uslove koji se tiču poznavanja jezika, biometrijskih podataka, zdravlja, osiguranja i karaktera.

Šta omogućava Post-Graduation Work viza

Ova viza vam omogućava da privremeno živite i radite u Kanadi, na poslovima sa punim radnim vremenom, i da steknete kanadsko radno iskustvo. Radno iskustvo koje steknete tokom ovog boravka, može vam pomoći da se kvalifikujetei za stalni boravak u Kanadi.

Dužina trajanja vize

Ova viza se izdaje na period od 9 meseci do 3 godine. Period na koji ćete dobiti Post-Graduation Work vizu zavisi od dužine trajanja studijskog programa koji ste pohađali u Kanadi.

Ukoliko ste pohađali program koji je trajao 9 meseci možete dobiti Post-Graduation Work vizu na 9 meseci. Ukoliko je program trajao od 9 meseci do 2 godine, ovu vizu možete dobiti na isti period koliko su Vam trajale i prethodne studije, a ukoliko su studije trajale 2 ili više godina Post-Graduation Work vizu možete dobiti na period od 3 godine.

Apliciranje za vizu

Za Post-Graduation Work vizu aplicira se online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za Post-Graduation Work vizu iznosi 255CAD, a prosečno vreme za obradu je najmanje 69 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik