Studiranje u Austriji

Studiranje u Austriji

Austrija predstavlja jednu od tradicionalnih destinacija za studiranje u Evropi koja vekovima nudi kvalitetno obrazovanje i vredne diplome. Danas Austrija ima preko 70 različitih institucija visokog obrazovanja na kojima se nudi preko 2000 studijskih programa iz svih oblasti studija, kako na nemačkom tako i na engleskom jeziku. Kvalitetni programi, vredne kvalifikacije, visok kvalitet života čini da Austrija i danas bude popularna destinacija za studiranje za koju se godišnje odluči oko 100.000 međunarodnih studenata.

Školska godina u Austriji je podeljena na dva semestra, prvi počinje u oktobru, dok drugi u martu. Moguće je započeti studije u oba upisna roka.

Visok kvalitet obrazovanja

Austrijske obrazovne institucije imaju dugu reputaciju pružanja vrhunskog obrazovanja i sprovođenja najsavremenijih istraživanja. U Austriji se nude veoma kvalitetni i inovativni akademski i istraživački programi, programi sa fokusom na praktično učenje i veštine, savremene metode učenja, kao i veoma iskusni predavači. Austrijske kvalifikacije i diplome otvaraju brojne mogućnosti za uspešnu karijeru.

Šanse za posao

Međunarodni studenti u Austriji imaju pravo da rade pola radnog vremena, odnosno 20 sati nedeljno. Studentima iz EU/EEZ i Švajcarske nije potrebna radna dozvola, dok je studentima trećih zemalja potrebna. Nakon završenih studija studenti imaju pravo da ostanu još godinu dana kako bi pronašli posao u Austriji i zaposlili se full time.

Školarine i stipendije

Školarine zavise od toga odakle student dolazi, da li je privatna ili državna institucija, gde studira i koji program. Studije na državnim institucijama su znatno jeftinije od privatnih i smatraju se povoljnim. Međunarodni studenti imaju na raspolaganju opcije stipendiranja sa kojima mogu olakšati troškove studiranja i života. Postoji više različitih državnih stipendija, privatnih stipendija, kao i stipendija koje dodeljuju obrazovne institucije.

Mogućnosti za istraživanje

Austrija danas predstavlja jedan od centara modernih istraživanja i inovacija. Obrazovni sistem Austrije počiva na vezi između podučavanja i istraživanja. Austrija ima bogatu istoriju kulturnih i naučnih dostignuća, od umetnosti i muzike do inženjerstva. Istraživački rad je deo sistema u koji se dosta investira i najveći fokus se stavlja na razvoj interdisciplinarnih i inovativnih istraživanja, kao i na razvoj saradnje različitih institucija i širenje mreže istraživača. 

Studentska viza za Austriju

Detaljnije

MCI The Entrepreneurial School nudi programe u oblasti biznisa i menadžmenta, inženjerstva i društvenih nauka na nivou osnovnih i postdiplomskih studija.

 • 3500+
  Studenti
 • 28
  Programi
 • 1
  Kampusi

Webster University iz Beča, nudi osnovne akademske i master studije iz oblasti biznisa i menadžmenta, međunarodnih odnosa, psihologije i strateške komunikacije.

 • 500+
  Studenti
 • 12
  Programi
 • 1
  Kampusi

Modul University Vienna nudi vrhunsko obrazovanje u oblasti međunarodnog menadžmenta, novih tehnologija u medijima, javnog upravljanja, održivog razvoja, kao i turizma i ugostiteljstva.

 • 800+
  Studenti
 • 14
  Programi
 • 1
  Kampusi

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik