FutureOption.net

Diplome višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

Diplome višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

U Velikoj Britaniji se nude programi višeg obrazovanja, kao što su nacionalne više diplome – NHD i diplome višeg obrazovanje – DipHE. Ovo su postsekundarne studije koje se nude na univerzitetima i koledžima i traju kraće od osnovnih akademskih studija.

Ovi programi generalno traju dve godine i predstavljaju ekvivalent prve dve godine osnovnih akademskih studija, a nude se i odgovarajući sertifikati koji traju godinu dana. Programi višeg obrazovanja su više fokusirani na praktično usavršavanje studenata za buduću karijeru, ali i za dalje obrazovanje ukoliko studenti žele da nastave studije i steknu Bachelor diplomu.

Cena programa višeg obrazovanja

Školarine za programe višeg obrazovanja su slične školarinama za osnovne akademske studije i zavise od institucija, oblasti studiranja, lokacije i samog programa. Školarine se kreću od 10.000 GBP do 20.000 GBP na godišnjem nivou.

Uslovi i prednosti pohađanja programa višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

  • Za upis na NHD i DipHE programe potrebna je diploma srednje škole i međunarodno priznati test engleskog jezika (IELTS, TOEFL, CAE...).
  • Kvalifikacije iz Velike Britanije su cenjene širom sveta i otvaraju brojne mogućnosti za zaposlenje
  • U Velikoj Britaniji se nalaze neki od najbolje rangiranih i najprestižnijih univerziteta na svetu, kao i brojne druge institucije visokog obrazovanja koje su priznate širom sveta
  • Za većinu ovih programa otvorena je mogućnost nastavka obrazovanja i sticanje diplome osnovnih akademskih studija
  • Ovi programi su uže fokusirani na oblast studija i sticanje upotrebljivog znanja i vrednih veština koje poslodavci cene

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za V.Britaniju?

Popunite vizni upitnik