FutureOption.net

Diplome višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

Diplome višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

U Velikoj Britaniji nude se programi višeg obrazovanja, poput nacionalnih viših diploma - NHD i diplome višeg obrazovanja - DipHE. Riječ je o post sekundarnim studijima koji se nude na sveučilištima i fakultetima i traju kraće od osnovnih akademskih studija.

Ovi programi obično traju dvije godine i ekvivalentni su prvim dvjema godinama osnovnog akademskog studija, a nude se i odgovarajuće svjedodžbe koje traju godinu dana. Programi višeg obrazovanja više su usmjereni na praktični razvoj studenata za buduću karijeru, ali i na daljnje obrazovanje ako studenti žele nastaviti svoj studij i steći zvanje prvostupnika.

Cijena programa višeg obrazovanja

Školarine za programe višeg obrazovanja slične su školarinama za osnovne akademske studije i ovise o instituciji, području studiranja, lokaciji i samom programu. Školarine se kreću od 10.000 GBP do 20.000 GBP godišnje.

Uvjeti i prednosti pohađanja programa višeg obrazovanja u Velikoj Britaniji

  • Za upis u programe NHD i DipHE potrebna je srednjoškolska diploma i međunarodno priznati test engleskog jezika (IELTS, TOEFL, CAE ...).
  • Kvalifikacije iz Velike Britanije cijenjene su širom svijeta i otvaraju brojne mogućnosti zapošljavanja
  • U Velikoj Britaniji su smještena neka od najbolje rangiranih i najprestižnijih sveučilišta na svijetu, kao i niz drugih visokoškolskih ustanova koje su priznate širom svijeta
  • Za većinu ovih programa otvorena je mogućnost nastavka obrazovanja i stjecanja diplome osnovnih akademskih studija
  • Ovi su programi već usmjereni na područje studija i stjecanje korisnog znanja i vrijednih vještina koje poslodavci cijene

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za V.Britaniju?

Popunite vizni upitnik