FutureOption.net

Temporary Graduate viza za Australiju (podklasa 485)

Temporary Graduate viza za Australiju (podklasa 485)

Nakon završenog studija u Australiji, imate mogućnost prijaviti se za Temporary Graduate vizu (Post Study Work) koja vam omogućuje da privremeno ostanete i radite u Australiji. Postoje dva toka ove vize: Graduate Work Stream i Post-Study Work Stream.

Uvjeti za Temporary Graduate vizu

Uvjeti koje je potrebno ispuniti su:

  • Da imate manje od 50 godina
  • Da ste nedavno diplomirali na australskoj obrazovnoj ustanovi koja je registrirana na CRICOS-u
  • Da imate odgovarajuću vizu
  • Da ste u prethodnih šest mjeseci završili studijski program u Australiji koji je trajao najmanje 92 tjedna
  • Da ispunjavate pojedinačne uvjete odgovarajućeg toka
  • Da se kvalifikacije koje ste stekli podudaraju s nekom od profesija koja se nalaze na listi deficitarnih zanimanja (ukoliko se prijavljujete za Graduate Work Stream)
  • Da ste stekli diplomu visokog obrazovanja u Australiji (ukoliko se prijavljujete za Post-Study Work Stream)
  • Da ispunjavate druge uvjete koji se tiču zahtijevanog znanja engleskog jezika, zdravlja, osobnosti i osiguranja

Što omogućuje Temporary Graduate viza

Ova viza omogućuje da ostanete u Australiji određeni period nakon studiranja, u kojem možete raditi, studirati i putovati. Važno je napomenuti da sami sebi tražite zaposlenje, i da australska vlada nije odgovorna za pronalazak posla.

Duljina trajanja Temporary Graduate vize

Graduate Work Stream vam omogućuje da ostanete u Australiji do 18 mjeseci, a Post-Study Work Stream osigurava boravak od 2 do 4 godine, sve u ovisnosti od tipa studija koji ste završili u Australiji.

Prijava za vizu

Za Temporary Graduate vizu prijavljuje se online preko sajta imigracijske službe Australije.

Pristojbe i vrijeme obrade

Osnovna pristojba za obradu prijave se kreće od 1.730 AUD, a prosječno vrijeme obrade je, u ovisnosti od toka, od 69 dana do 4 mjeseca.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna vam je pomoć oko prijave za australsku vizu?

Popunite vizni upitnik