FutureOption.net

Doktorski studiji u Americi

Doktorski studiji u Americi

Doktorski studiji su najviši stupanj obrazovanja u SAD-u. Ove kvalifikacije pripremaju studente za fakultetske i istraživačke pozicije, ali i za druge karijere koje zahtijevaju napredno znanje i istraživačke vještine.

Pojedini univerziteti za određene studijske programe nude kombinirani postdiplomski studij, koji studenti upisuju odmah nakon osnovnog studija i koji traju od 5 do 8 godina, dok neki drugi pri upisu zahtijevaju završeni master studij.

Doktorski studiji obično traju od 4 do 6 godina, a zvanje se stiče obranom doktorske disertacije.

Cijene doktorskih studija

Cijene školarine za doktorske studije u SAD-u ovise o studijskom programu i odabranoj ustanovi, a kreću se u prosjeku od $ 11.000 na godišnjoj razini i plaćaju semestralno.

Uvjeti i prednosti pohađanja doktorskih studija u SAD

  • Uvjeti za upis na doktorski studij su završeni master studiji (osim za kombinirane programe), kao i položeni neki od međunarodnih testova engleskog jezika (TOEFL, IELTS i sl.).
  • Određene obrazovne institucije zahtijevaju polaganje GRE testa
  • Za doktorski studij u SAD-u biraju se najperspektivniji kandidati na osnovu ranijih postignuća, osobnog potencijala i rezultata testova pri upisu. U odnosu na ovo, vaš prijedlog za istraživački rad tijekom studija može biti manje važan pri upisu.
  • Kvalifikacije i znanje koje steknete na doktorskim studijima u SAD-u globalno su priznate i cijenjene svuda u svijetu.
  • Završeni doktorski studiji u SAD-u otvaraju vam vrata i za odlično zaposlenje u ovoj zemlji, kao i stalni boravak.

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik