FutureOption.net

Radna viza za Australiju - Temporary Skill Shortage (podklasa 482)

Radna viza za Australiju - Temporary Skill Shortage (podklasa 482)

Ova radna viza ima tri toka, Short-Term, Medium-Term i Labour Agreement i omogućuje vam da privremeno radite u Australiji.

Uvjeti za Radnu vizu

Osnovni uvjeti koje je potrebno ispuniti za radnu vizu su:

  • Da ste nominirani za posao od strane odobrenog sponzora i da je nominacija odobrena
  • Zadovoljavate sve potrebne vještine i kvalifikacije, uključujući i pozitivne nostrifikacije vještina (skill assessment)
  • Ispunjavate zahtjeve poznavanja engleskog jezika
  • Ispunjavate sve uvjete koji se primjenjuju ili su se primjenjivali na vašu zadnju vizu
  • Ispunjavate uvjete koji se tiču zdravlja i osobnosti
  • Ispunjavate sve dodatne zahtjeve toka za koji se prijavljujete

Što omogućuje radna viza

Radna viza za Australiju, omogućuje odlazak i rad u Australiji onima koji se bave nekim od zanimanja koja se u Australiji vode kao deficitarna, imaju potrebno iskustvo i vještine u toj oblasti, kao i poslovnu ponudu australskog poslodavca.

Dužina trajanja radne vize

Od jedne do četiri godine - ovisno od vaše nominacije, toka vize i okolnosti.

Prijava za radnu vizu

Za radnu vizu prijavljuje se online preko sajta imigracijske službe Australije.

Pristojbe i vrijeme obrade

Osnovna pristojba za obradu prijave za short-term opciju iznosi 1.150 AUD, a za medium-term i labour agreement 2.455 AUD.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna vam je pomoć oko prijave za australsku vizu?

Popunite vizni upitnik