FutureOption.net

Iseljenička viza za Ameriku

Iseljenička viza za Ameriku

Da biste imigrirali u SAD na osnovu zaposlenja, tj. na osnovu vaših stečenih obrazovnih i profesionalnih vještina, biti će vam potrebna (E) iseljenička viza (Employment-Based Immigrant Visa). Broj ovih viza na godišnjoj razini je limitiran.

Za ovu kategoriju iseljenja potrebno je da vaš budući poslodavac prvo podnese peticiju za vaše iseljenje Američkoj imigracijskoj službi. Ovo ne vrijedi za osobe koje su ostvarile izvanredne uspjehe u oblasti nauke, obrazovanja, umjetnosti, biznisa i atletike. Ove osobe mogu samostalno podnijeti peticiju za useljeničku vizu (Obrazac I-360), a nakon dobivanja vize i iseljenja potražiti posao.

Postoji nekoliko potkategorija za ovu vrstu iseljenja:

  • (E1) viza - Za osobe s izvanrednim sposobnostima.
  • (E2) viza - Za osobe s visokim obrazovanjem, profesionalce i osobe s izuzetnim sposobnostima u svojoj branši.
  • (E3) viza - Za kvalificirane, nekvalificirane i ostale radnike.
  • (E4) viza - Za specijalne imigrante.
  • (E5) viza - Viza za investitore.

Uvjeti za iseljeničku vizu

Uvjeti koje je potrebno ispuniti za iseljeničku vizu su:

  • Da je vaš budući poslodavac podnio peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je ona odobrena (Obrazac I-140).
  • Popunjeni obrazac DS-261 za useljeničku vizu.
  • Da imate važeće dokumente i diplome koje vam mogu biti zatražene na intervjuu.
  • Da ispunjavate uvjete vezane za liječnički pregled i cijepljenje.

Što omogućuje iseljenička viza

Iseljenička viza na osnovu zaposlenja omogućuje vam postati stalni rezident SAD, tj. da u ovoj zemlji dobijete stalni boravak, da u njoj živite i radite. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu, članovi vaše obitelji (partner/ica i djeca ispod 21 godine) također se mogu prijaviti za useljeničku vizu. Uz određene uvjete ova viza vam kasnije može pomoći steći državljanstvo SAD.

Dužina trajanja vize

Iseljenička viza je stalna viza.

Prijava za iseljeničku vizu

Za iseljeničku vizu izu prijavljuje se online preko web stranice Američke imigracijske službe (USCIS). Veleposlanstvo SAD u vašoj zemlji dalje procesuira iseljeničke vize što podrazumijeva i konzularni intervju.

Pristojbe i vrijeme obrade

Pristojba za iseljeničku vizu iznosi $ 345, a vrijeme obrade ovisi od slučaja do slučaja, jer ova kategorija viza nudi se u ograničenom broju na godišnjoj razini.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna Vam je pomoć oko prijave za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik