FutureOption.net

Iseljenička viza za Ameriku

Iseljenička viza za Ameriku

Da biste imigrirali u SAD na osnovu zaposlenja, tj. na osnovu vaših stečenih obrazovnih i profesionalnih veština, biće vam potrebna (E) useljenička viza (Employment-Based Immigrant Visa). Broj ovih viza na godišnjem nivou je limitiran.

Za ovu kategoriju iseljenja potrebno je da vaš budući poslodavac prvo podnese peticiju za vaše iseljenje Američkoj imigracijskoj službi. Ovo ne važi za osobe koje su ostvarile izvanredne uspehe u oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti, biznisa i atletike. Ove osobe mogu samostalno da podnesu peticiju za useljeničku vizu (Obrazac I-360), a da nakon dobijanja vize i iseljenja potraže posao.

Postoji nekoliko podkategorija za ovu vrstu iseljenja:

  • (E1) viza - Za osobe sa izvanrednim sposobnostima.
  • (E2) viza - Za osobe sa visokim obrazovanjem, profesionalce i osobe sa izuzetnim sposobnostima u svojoj branši.
  • (E3) viza - Za kvalifikovane, nekvalifikovane i ostale radnike,
  • (E4) viza - Za specijalne imigrante.
  • (E5) viza - Viza za investitore.

Uslovi za iseljeničku vizu

Uslovi koje je potrebno ispuniti za iseljeničku vizu su:

  • Da je vaš budući poslodavac podneo peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je ona odobrena (Obrazac I-140).
  • Popunjen obrazac DS-261 za useljeničku vizu.
  • Da imate važeća dokumenta i diplome koje vam mogu biti zatražene na intervjuu.
  • Da ispunjavate uslove vezane za lekarski pregled i vakcinaciju.

Šta omogućava iseljenička viza

Iseljenička viza na osnovu zaposlenja omogućava vam da postanete stalni rezident SAD, tj. da u ovoj zemlji dobijete stalni boravak, da u njoj živite i radite. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu, članovi vaše porodice (partner/ka i deca ispod 21 godine) takođe mogu da apliciraju za useljeničku vizu. Uz određene uslove ova viza kasnije može da vam pomogne da steknete državljanstvo SAD.

Dužina trajanja vize

Iseljenička viza je stalna viza.

Apliciranje za iseljeničku vizu

Za iseljeničku vizu aplicira se online preko sajta Američke imigracijske službe (USCIS). Ambasada SAD u vašoj zemlji dalje procesira iseljeničke vize što podrazumeva i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za iseljeničku vizu iznosi $345, a vreme obrade zavisi od slučaja do slučaja, jer ova kategorija viza nudi se u ograničenom broju na godišnjem nivou.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik