Iseljenička viza za Ameriku

Iseljenička viza za Ameriku

Da biste imigrirali u SAD na osnovu zaposlenja, tj. na osnovu vaših stečenih obrazovnih i profesionalnih veština, biće vam potrebna (E) useljenička viza (Employment-Based Immigrant Visa). Broj ovih viza na godišnjem nivou je limitiran.

Za ovu kategoriju iseljenja potrebno je da vaš budući poslodavac prvo podnese peticiju za vaše iseljenje Američkoj imigracijskoj službi. Ovo ne važi za osobe koje su ostvarile izvanredne uspehe u oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti, biznisa i atletike. Ove osobe mogu samostalno da podnesu peticiju za useljeničku vizu (Obrazac I-360), a da nakon dobijanja vize i iseljenja potraže posao.

Postoji nekoliko podkategorija za ovu vrstu iseljenja:

  • (E1) viza Za osobe sa izvanrednim sposobnostima.
  • (E2) viza Za osobe sa visokim obrazovanjem, profesionalce i osobe sa izuzetnim sposobnostima u svojoj branši.
  • (E3) viza Za kvalifikovane, nekvalifikovane i ostale radnike,
  • (E4) viza Za specijalne imigrante.
  • (E5) viza Viza za investitore.

Uslovi za iseljeničku vizu

Uslovi koje je potrebno ispuniti za iseljeničku vizu su:

  • Da je vaš budući poslodavac podneo peticiju za vašu iseljeničku vizu Američkoj imigracijskoj službi (USCIS) i da je ona odobrena (Obrazac I-140).
  • Popunjen obrazac DS-261 za useljeničku vizu.
  • Da imate važeća dokumenta i diplome koje vam mogu biti zatražene na intervjuu.
  • Da ispunjavate uslove vezane za lekarski pregled i vakcinaciju.

Šta omogućava iseljenička viza

Iseljenička viza na osnovu zaposlenja omogućava vam da postanete stalni rezident SAD, tj. da u ovoj zemlji dobijete stalni boravak, da u njoj živite i radite. Ukoliko vam je odobrena peticija za iseljeničku vizu, članovi vaše porodice (partner/ka i deca ispod 21 godine) takođe mogu da apliciraju za useljeničku vizu. Uz određene uslove ova viza kasnije može da vam pomogne da steknete državljanstvo SAD.

Dužina trajanja vize

Iseljenička viza je stalna viza.

Apliciranje za iseljeničku vizu

Za iseljeničku vizu aplicira se online preko sajta Američke imigracijske službe (USCIS). Ambasada SAD u vašoj zemlji dalje procesira iseljeničke vize što podrazumeva i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za iseljeničku vizu iznosi $345, a vreme obrade zavisi od slučaja do slučaja, jer ova kategorija viza nudi se u ograničenom broju na godišnjem nivou.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik