FutureOption.net

Studiranje u Nemačkoj

Studiranje u Nemačkoj

Nemačka je jedna od najpopularnijih studentskih destinacija u Evropi, a svoju atraktivnost duguje dugoj tradiciji pružanja vrhunskog obrazovanja i diplomama koje se cene širom sveta. Nemačka nudi kvalitetne programe iz svih oblasti studija, a pored toga je i veoma bogata kulturno istorijskim sadržajem i raznovrsnim mogućnostima za sticanje vrednih iskustava.

Početak studija

Školska godina u Nemačkoj je podeljena na dva semestra. Prvi je zimski semestar i u zavisnosti od institucije do institucije on počinje u septembru ili oktobru. Ovo je i glavni upisni rok za obrazovne institucije u Nemačkoj jer tada najveći broj studenata započne studije i najveći broj studijskih programa je u ponudi.

Drugi semestar je letnji semestar i on počinje u martu ili aprilu, tada je nešto manja ponuda studijskih programa nego na početku godine. Privatne obrazovne institucije mogu nuditi i dodatni upisni rok, on je uglavnom u julu.

Proces prijave

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije – Nemačka nudi nekoliko stotina obrazovnih institucija širom zemlje pa pronalazak odgovarajuće institucije i programa zahteva detaljno istraživanje i posvećenost.

2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Upis i potrebna dokumentacija se šalju online, za većinu državnih institucija se upis vrši preko Uni-assist organizacije, dok se za ostale institucije upis šalje direktno školi.

3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Studenti koji prođu upis dobijaju ponudu iz škole, ukoliko im ona odgovara plaćaju depozit i finalizuju upis.

4. Apliciranje za studentsku vizu – Kada se dobije potvrda o upisu prelazi se na pripremu dokumentacije za vizu, zakazivanje termina u ambasadi i lično podnošenje aplikacije u ambasadi.

5. Odlazak na studije – Po dobijanju pozitivnog ishoda studenti mogu da planiraju odlazak, a po dolasku treba da organizuju smeštaj i da u kratkom roku podnesu zahtev za boravišnu dozvolu koja im daje pravo na legalan boravak u zemlji.

Uslovi za upis

Za upis studija u Nemačkoj potrebno je ispuniti uslove koji su propisani za taj nivo studija. Generalno za upis studijskih programa studenti moraju ispuniti dva glavna uslova, to su nivo obrazovanja i nivo znanja jezika na kome se izvodi nastava.

 • Akademski uslov - Da bi se studenti uspešno upisali na stručni program ili osnovne studije, moraju imati srednje obrazovanja, za upis master studija je neophodna diploma zavšenih osnovnih studija, dok za upis doktorskih studija student mora imati završen master.
 • Znanje jezika - Pored odgovarajućeg nivoa obrazovanja, za upis studije student mora imati odgovarajući nivo znanja nemačkog ili engleskog jezika, koji se dokazuje polaganjem zvaničnih testova ovih jezika. Za nemački jezik to su TestDaF i DSH, dok je za engleksi jezik potrebno položiti IELTS, TOEFL Cambridge ili neki drugi međunarodno priznati test.

Neke institucije imaju uslov polaganja prijemnog ispita ili testova poput testa sposobnosti. Za upis doktorskih studija se traži predlog teme istraživanja, dok za upis kurseva jezika nema uslova.

Univerziteti i koledži u Nemačkoj

U Nemačkoj se nalazi preko 400 institucija visokog obrazovanja, većina su univerziteti koje finansira država ili crkva, a privatnih univerziteta i koledža je oko 120. Obrazovne institucije u Nemačkoj se dele na univerzitete, univerzitete primenjenih nauka i koledže.

Na univerzitetima se nude akademske studije na nivou osnovnih, master i doktorskih studija. Na univerzitetima se nudi pretežno teorijsko i akademsko obrazovanje iz svih naučnih disciplina, pored toga univerziteti stavljaju fokus i na istraživački rad. Većina univerziteta je specijalizovana za neku oblast studiranja, kao što su na primer tehnički univerziteti, međutim ima i univerziteta koji nude obrazovanje iz raznih oblasti.

Drugi tip su univerziteti primenjenih nauka, na njima se nudi obrazovanje sa fokusom na stručno usavršavanje i sticanje profesionalnih veština i znanja, a manje teorijskog učenja. Na ovim univerzitetima se nude uglavnom samo osnovne i master studije, a popularne oblasti studiranja su tehnologije, ekonomija, socijalni rad, medicina itd. Glavna karakteristika obrazovanja na ovim univerzitetima su prakse koje su deo kurikuluma i uglavnom traju jedan ili više semestara.

Studije umetnosti, muzike, filma, dizajna, arhitekture i slično se uglavnom nude na koledžima koji su specijalizovani za ove oblasti studiranja i na koje se upisuju studenti koji poseduju talenat za odabranu oblast.

Stipendije

Nemačka nudi razne mogućnosti za finansijsku pomoć međunarodnim studenatima. Nude se državne stipendije kao što su DAAD stipendija i Deutschlandstipendium. Ove stipendije se dodeljuju u vidu mesečnih novčanih sredstava kojima studenti mogu olakšati troškove života ili ih mogu koristiti za pokrivanje troskova školarine. DAAD se nudi studentima postdiplomskih studija, dok se nemačka stipendija dobija na osnovu uspeha.

Za Nemačku su karakteristične stipendije privatnih aktera, brojne privatne organizacije, kompanije i fondacije ulažu sredstva i nude programe stipendiranja za istaknute studente koji žele de studiraju u Nemačkoj, one se najčešće dobijaju za određene oblasti studiranja. Pored ovih stipendija i obrazovne instistucije nude finansijsku pomoć studentima, to je najčešće u vidu delimičnog oslobođenja troškova školarine.

Rad u toku i nakon studiranja

Međunarodni studenti u Nemačkoj imaju pravo da rade tokom svog boravka. Uslovi pod kojima mogu da rade zavise od toga odakle studenti dolaze. Studenti iz Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske imaju pravo da rade pola radnog vremena, odnosno 20 sati nedeljno tokom trajanje studija. Situacija je drugačija za studente trećih zemalja, oni mogu raditi 120 dana full time ili 240 dana part time. Studentima trećih zemalja je neophodna boravišna dozvola kako bi započeli sa radom, boravišna dozvola u Nemačkoj služi kao radna dozvola.

Nakon što završe studije, studenti koji dolaze iz EU, EEZ i Švajcarske imaju pravo da ostanu u Nemačkoj i rade, kao i domaći studenti. Studenti trećih zemalja imaju mogućnost da produže trajanje boravišne dozvole za dodatnih 18 meseci. Tokom tog perioda imaju pravo da rade i mogu da pronađu posao koji će im omogućiti da apliciraju za boravišnu dozvolu na osnovu zaposlenja i na taj način da duže ostanu u Nemačkoj.

Studentska viza za Nemačku

Studentska viza je potrebna za međunarodne studente koji nisu državljani Evropske unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske, a žele u Nemačkoj da studiraju duže od 3 meseca. Za studente trećih zemalja Nemačka nudi 3 vrste vize jedna je za učenje nemačkog jezika koja traje do 12 meseci, druga je viza za konkurisanje na studije koja nije potrebna studentima sa bele Šengen liste, dok je treća klasična studentska viza koja je potrebna za studijske programe koji traju duže od 3 meseca. Pored studentske vize, studenti moraju imati i boravišnu dozvolu.

Za studentsku vizu se aplicira lično u diplomatskoj misiji Nemačke u zemlji prebivališta, dok se aplikacija za boravišnu dozvolu podnosi po dolasku u Nemačku u lokalnoj kancelariji za strance. Da bi aplikacija za vizu bila uspešna student mora ispuniti uslove upisa i biti upisan na program kao redovan student, mora dokazati da je verodostojan student koji će privremeno boraviti u Nemačkoj, mora imati regulisano zdravstveno osiguranje i konačno mora biti finansijski sposoban da pokrije troškove života i studiranja u Nemačkoj.

Prednosti studiranja u Nemačkoj

Visok kvalitet obrazovanja

Nemačka je tradicionalno poznata po vrhunskom sistemu obrazovanja, po odlično rangiranim institucijama, studijskim programima koji studentima pružaju teorijsko, ali i praktično znanje. Nemačka nudi raznovrsne studijske programe iz svih oblasti, brojne specijalizacije i interdisciplinarne programe koji omogućavaju sticanje šireg znanja, kao i uže specijalizovanih veština.

Šanse za posao

Studenti iz EU/EEZ i Švajcarske imaju pravo da rade tokom studija 20 sati nedeljno. Studenti trećih zemalja mogu da rade ili 120 dana godišnje puno radno vreme ili 240 dana pola radnog vremena. Nakon završenih studija studenti mogu da produže boravišnu dozvolu do 18 meseci kako bi pronašli posao i zaposlili se u Nemačkoj.

Školarine i stipendije

Nemačka je veoma povoljna studentska destinacija, državne institucije imaju veoma niske školarine, a pored toga i troškovi života u Nemačkoj spadaju među prosečne u Evropi. Studenti koji se odluče za Nemačku imaju mogućnost da dobiju neku od brojnih stipendija, kako državnih, tako privatnih ili onih koje nude obrazovne institucija kako bi studentima olakšali troškove studiranja.

Mogućnosti za istraživanje

Nemačka se ističe po izvrsnosti u pogledu istraživanja i inovacija i po ogromnim izdvajanjima. Postoji preko 1000 institucija za nauku, istraživanje i razvoj koje su finansirane od strane države, a u ovaj sektor se ulaže preko 100 milijardi eura godišnje. Nemački univerziteti i istraživački centri se rangiraju vrlo visoko, poznati su po vrhunskim uslovima za istraživanje, iskusnim istraživačima, širokim izborom tema itd. Istraživanje u Nemačkoj karakteriše i interdisciplinarni i međunarodni karakter, kao i saradnja brojnih institucija, kako akademskih, tako i privatnih.

Kako vam mi pomažemo

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo u pomaganju studentima da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvo. Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu.

Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao. Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u našoj agenciji je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove, i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Australiji, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

Studentska viza za Nemačku

Detaljnije

Jacobs University se nalazi u Bremenu i nudi studijske programe iz inženjerskih, humanističkih, prirodnih i društvenih nauka, i studiranje na engleskom jeziku.

 • 1500+
  Studenti
 • 19
  Programi
 • 1
  Kampusi

International School of Management je privatni univerzitet primenjenih nauka, koji nudi visoko kvalitetne, praktično orijentisane programe iz oblasti menadžmenta.

 • 3600+
  Studenti
 • 10
  Programi
 • 7
  Kampusi

Munich Business School privatni univerzitet za poslovne studije u Minhenu, pruža studentima iz celog sveta akademsku i profesionalnu perspektivu u Nemačkoj i šire.

 • 700+
  Studenti
 • 6
  Programi
 • 1
  Kampusi

University of Applied Sciences Europe je privatni univerzitet koji nudi studije u oblasti biznisa, sporta, medija i događaja i umetnosti i dizajna.

 • 3000+
  Studenti
 • 46
  Programi
 • 3
  Kampusi

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik