FutureOption.net

Kurs engleskog jezika u Americi

Kurs engleskog jezika u Americi

Kurs engleskog jezika namenjen je svima onima koji planiraju da studiraju, žive ili rade u SAD-u a nisu sigurni u svoje znanje engleskog. Kurs je odlična opcija i za one koji na nekom od međunarodnih testova (IELTS, TOEFL i sl.) nisu osvojili dovoljan broj bodova za upis na koledž ili univerzitet.

SAD je veoma popularna destinacija za međunarodne studente i kada su u pitanju kursevi engleskog jezika. Veliki broj američkih obrazovnih institucija – koledži, univerziteti, nezavisne privatne škole, ali i biblioteke, nude kurseve engleskog jezika.

Vrste kurseva

U zavisnosti od vaših potreba i interesovanja postoje i različite vrste kurseva. Najpopularniji programi za engleski kao drugi jezik (English as a Second Language – ESL) jesu:

  • Intensive English Program (IEP) - IEP kursevi su namenjeni onima koji iz ličnih ili profesionalnih razloga žele da nauče ili unaprede svoje znanje engleskog, ili da se pripreme za upis na koledž ili univerzitet. Ovi programi obuhvataju početne i napredne nivoe. Neke IEP programi omogućavaju transfer na akademske studije.
  • American Language and Culture Program (ALCP) - ALCP programi zahtevaju srednji ili napredni nivo poznavanja engleskog jezika i namenjeni su onima koji žele da se pripreme za viši studijski nivo na koledžu ili univerzitetu, na primer ako u Americi žele da upišu postdiplomske studije.

Pored ova dva programa, postoje i oni koji su fokusirani samo na pripremu za polaganje TOEFL, IELTS ili PTE testova.

Cena kurseva engleskog jezika

Cene zavise od vrste, nivoa, dužine trajanja kursa, kao i od institucije, a kreću se od $170 na nedeljnom nivou.

Uslovi i prednosti pohađanja kurseva engleskog jezika u SAD

  • Za upis na neki od kurseva engleskog jezika nisu potrebni posebni uslovi, osim da imate 12 ili više godina.
  • U zavisnosti od vaših potreba kurs može da traje od dve do 52 nedelje.
  • Pohađanjem ovog kursa možete da unapredite svoje znanje engleskog jezika radi posla ili studiranja, ili da se pripremite za polaganje nekog od međunarodnih testova ukoliko želite da upišete studije.
  • U multikulturalnoj sredini, kao što je Amerika, naučićete jezik brže i bolje nego da sličan program pohađate u svojoj zemlji.
  • Ovo iskustvo vam može pomoći da se upoznate sa novom sredinom i novim prijateljima, naročito ako u Americi želite da živite, radite ili studirate.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik