FutureOption.net

Master studije u Kanadi

Master studije u Kanadi

Master studije su u ponudi na privatnim i državnim univerzitetima u Kanadi i traju od jedne do dve godine.

Cena master studija

Visina školarine za master studije u Kanadi zavisi od vrste studijskog programa i univerziteta, a kreću se u proseku od 8.000CAD do 20.000CAD na godišnjem nivou.

Uslovi i prednosti pohađanja master studija u Kanadi

  • Uslov za upis master studija u Kanadi su završene osnovne studije.
  • U zavisnosti od pokrajine u kojoj želite da studirate, potreban je i položen test engleskog (IELTS, TOEFL, CAEL) ili francuskog jezika. Prosečna ocena potrebna za upis zavisi od jezika, od oblasti studiranja i ustanove. Za programe na engleskom jeziku obično se traži prosečna ocena 6.5 na IELTS testu ili 84-88 na TOEFL testu.
  • Glavna prednost pohađanja master studija u Kanadi jeste visok kvalitet obrazovanja, razvoj kritičkog mišljenja i analitičkih veština kroz istraživačke projekte, i sticanje kvalifikacija priznatih širom sveta.
  • Tokom studija uz studentsku vizu, vi i vaš partner/ka, imate pravo da radite, a nakon završenih studija i mogućnost da aplicirate za Post-Graduation Work vizu koja vam omogućava da živite i radite u Kanadi najviše do dve godine.
  • Radno iskustvo koje steknete nakon završenih studija može vam pomoći da se kvalifikujete za stalni boravak u Kanadi.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik