FutureOption.net

Partner i porodična viza za Kanadu

Partner i porodična viza za Kanadu

Family Sponsorship je imigracioni program Kanade koji je namenjen spajanju porodica. Sponzor je u ovom slučaju član porodice (partner ili roditelj) koji je stalni rezident Kanade, a vize su namenjene njegovom bračnom ili vanbračnom partneru/ki i njihovoj deci, koji nemaju status stalnog rezidenta.

Vlada Kvebeka ima svoja posebna pravila o porodičnim vizama i pod istim strimom dozvoljava sva dosad pomenuta sponzorstva, kao i sponzorstvo brata, sestre i ostalih bliskih rođaka.

Uslovi za sponzorisanje porodične vize

  • Da imate više od 18 godina i da ste stalni rezident Kanade.
  • Da ste zaposleni, da ne primate socijalnu pomoć, i da imate dovoljno finansijskih sredstava za osnovne životne potrebštine za svakog člana vaše porodice.
  • Da imate sva važeća dokumenta sa kojima možete da potvrdite porodične veze (matični list, venčani list ili neki drugi dokazi, i ostala dokumenta).
  • Da vaš partner/ka ima više od 18 godina, odnosno vaše dete manje od 22 godine i da nije zasnovalo bračnu ili vanbračnu zajednicu.
  • Da niste krivično gonjeni.
  • Da članovi vaše porodice ispunjavaju druge uslove koji se tiču biometrijskih podataka, zdravlja, osiguranja i karaktera.

Šta omogućava porodična viza

Ako ste stalni rezident Kanade, a vaša porodica živi u drugoj zemlji, porodična viza omogućava članovima vaše porodice da dođu u Kanadu, da žive sa vama, rade ili studiraju. Ova viza im obezbeđuje stalni boravak. Za porodičnu vizu i stalni boravak članova vaše porodice možete aplicirati i ako oni privremeno žive sa vama u Kanadi. Tokom ovog procesa vaš partner/ka može da aplicira i za radnu vizu (Open Work Permit). Ukoliko ispunite sve druge uslove nakon nekog vremena možete da aplicirate i za kanadsko državljanstvo.

Dužina trajanja radne vize

Partner viza je stalna viza.

Apliciranje za partner vizu

Aplikacija je sačinjena iz dva dela:

  • sponzorska aplikacija partnera ili roditelja
  • aplikacija za trajni boravak od strane podnosioca aplikacije

Za partner vizu obe aplikacije se šalju istovremeno na adresu imigracione službe Kanade.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 1.125CAD za partnera, plus 235CAD za svako dete. Prosečno vreme za obradu aplikacije je 12 meseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik