Partner i porodična viza za Kanadu

Partner i porodična viza za Kanadu

Partner i porodična viza

Family Sponsorship je imigracioni program Kanade koji je namenjen spajanju porodica. Sponzor je u ovom slučaju član porodice (partner ili roditelj) koji je stalni rezident Kanade, a vize su namenjene njegovom bračnom ili vanbračnom partneru/ki i njihovoj deci, koji nemaju status stalnog rezidenta.

Vlada Kvebeka ima svoja posebna pravila o porodičnim vizama i pod istim strimom dozvoljava sva dosad pomenuta sponzorstva, kao i sponzorstvo brata, sestre i ostalih bliskih rođaka.

Uslovi za sponzorisanje porodične vize

  • Da imate više od 18 godina i da ste stalni rezident Kanade.
  • Da ste zaposleni, da ne primate socijalnu pomoć, i da imate dovoljno finansijskih sredstava za osnovne životne potrebštine za svakog člana vaše porodice.
  • Da imate sva važeća dokumenta sa kojima možete da potvrdite porodične veze (matični list, venčani list ili neki drugi dokazi, i ostala dokumenta).
  • Da vaš partner/ka ima više od 18 godina, odnosno vaše dete manje od 22 godine i da nije zasnovalo bračnu ili vanbračnu zajednicu.
  • Da niste krivično gonjeni.
  • Da članovi vaše porodice ispunjavaju druge uslove koji se tiču biometrijskih podataka, zdravlja, osiguranja i karaktera.

Šta omogućava porodična viza

Ako ste stalni rezident Kanade, a vaša porodica živi u drugoj zemlji, porodična viza omogućava članovima vaše porodice da dođu u Kanadu, da žive sa vama, rade ili studiraju. Ova viza im obezbeđuje stalni boravak. Za porodičnu vizu i stalni boravak članova vaše porodice možete aplicirati i ako oni privremeno žive sa vama u Kanadi. Tokom ovog procesa vaš partner/ka može da aplicira i za radnu vizu (Open Work Permit). Ukoliko ispunite sve druge uslove nakon nekog vremena možete da aplicirate i za kanadsko državljanstvo.

Dužina trajanja radne vize

Partner viza je stalna viza.

Apliciranje za partner vizu

Aplikacija je sačinjena iz dva dela:

  • sponzorska aplikacija partnera ili roditelja
  • aplikacija za trajni boravak od strane podnosioca aplikacije

Za partner vizu obe aplikacije se šalju istovremeno na adresu imigracione službe Kanade.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 1.125CAD za partnera, plus 235CAD za svako dete. Prosečno vreme za obradu aplikacije je 12 meseci.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik