FutureOption.net

Partner viza za Novi Zeland

Partner viza za Novi Zeland

Partner viza je namenjena spajanju porodica. Onima čiji su partneri stalni rezidenti ili državljani Novog Zelanda ova viza omogućava da dođu na Novi Zeland i žive zajedno.

Ukoliko želite da sklopite brak na Novom Zelandu sa vašim partnerom koji je stalni rezident ili državljanin, biće vam potrebna Culturally Arranged Marriage Visitor viza, koja je privremena.

Uslovi za partner vizu

  • Da je vaš partner/ka stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda, da živi na Novom Zelandu i da ispunjava određene kriterijume koji se tiču karaktera i mogućnosti da podrži vašu aplikaciju.
  • Da ste u stabilnoj vezi ili braku najmanje 12 meseci i da to možete i da potvrdite.
  • Da niste bili krivično gonjeni.
  • Da ispunjavate uslove vezane za dobro zdravstveno stanje.

Šta vam omogućava partner viza

Partner viza vam omogućava da se pridružite svom partneru koji je stalni rezident ili državljanin Novog Zelanda, da u toj zemlji živite zajedno, da radite ili studirate. Partner viza uključuje i vašu decu te je namenjena spajanju porodica. Privremena Visitor viza za sklapanje braka (Culturally Arranged Marriage Visitor viza) omogućava vam da dođete na Novi Zeland i venčate se sa vašim partnerom koji ima status stalnog rezidenta ili državljanina.

Dužina trajanja partner vize

Partner viza je stalna viza, dok je viza za sklapanje braka privremena viza i traje 3 meseca. Nakon nje možete produžiti vaš boravak.

Apliciranje za partner vizu

Za partner vizu aplicirate online preko imigracione službe Novog Zelanda.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za stalnu partner vizu iznosi 2.250NZD, a prosečno vreme obrade je 10 meseci. Taksa za obradu privremene vize za sklapanje braka je 211NZD, a prosečno vreme obrade 15 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Novi Zeland?

Popunite vizni upitnik