FutureOption.net

Studiranje u Velikoj Britaniji

Studiranje u Velikoj Britaniji

Velika Britanija je jedna od najpopularnijih destinacija za studiranje, kako u Evropi tako i na svetu. Velika Britanija je prestižna destinacija koja nudi veoma cenjene diplome, kvalitetne programe neke od najbolje rangiranih institucija i opcije za sticanje vrednog iskustva i razvijanje veština.

Početak studija

Školska godina u Velikoj Britaniji počinje u septembru i podeljena je na 2 semestra. Prvi semestar počinje u septembru i to je glavni upisni rok u Velikoj Britaniji kada se nudi najveći broj studijskih programa na većini obrazovnih institucija.

Drugi semestar počinje u januaru i tada je moguće započeti studije na obrazovnim institucijama, međutim ovo je nešto manji rok i tada je ponuda programa ograničena. Neke obrazovne institucije nude i treći rok, to je april ili maj, to je još manji rok i manji broj programa je u ponudi. Kursevi jezika počinju svakog ponedeljka u mesecu.

Proces prijave

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije – Kako bi student mogao da pronađe program i instituciju koja mu najviše odgovara, potrebno je da se posveti detaljnom istraživanju, jer Velika Britanija i njeni gradovi nude širok i veoma kvalititen izbor.

2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Upis na odabrani program se vrši online, za sudente koji upisuju osnovne studije generalno ide preko sistema UCAS, dok se za ostale opcije šalje direktno institucijama.

3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Studenti koji su primljeni na program i instituciju dobijaju ponudu, ukoliko im ona odgovara plaćaju depozit i nakon toga dobijaju finalnu potvrdu o upisu.

4. Apliciranje za studentsku vizu – Po završenom upisu prelazi se na proces pripreme aplikacije za vizu i podnošenje iste, koje se vrši online, zatim se dokumentacija predaje lično u najbližem viznom aplikacionom centru.

5. Odlazak na studije – Studenti koji dobiju pozitivan ishod aplikacije mogu da počnu sa pripremama za odlazak, a u Veliku Britaniju mogu da uđu najranije mesec dana pre početka programa ukoliko im program traje duže od 6 meseci, odnosno nedelju dana za kraće programe.

Uslovi za upis

Studenti koji u Velikoj Britaniji žele da upišu neku studijski program moraju ispuniti uslove upisa, ovi uslovi variraju od nivoa studija, samog programa i institucija. Pre svega, dva glavna uslova koja se moraju ispuniti su akademski uslov i poznavanje engleskog jezika.

  • Akademski uslov – Potrebno je da student ima odgovarajući nivo obrazovanja koji se traži za upis studija, to je srednje obrazovanje za upis osnovnih studija i programa višeg obrazovanja, za upis master i postgraduate programa potrebno je završiti osnovne studije, a za doktorske studije je neophnodna diploma master studija.
  • Znanje engleskog jezika - Drugi uslov je dovoljno znanje engleskog jezika, kao jezika na kome se izvodi nastava na britanskim obrazovnim institucijama. Jezičke veštine se dokazuju polaganjem nekog od međunarodno priznatih testova engleskog jezika, kao što su IELTS, TOEFL, Cambridge itd. Ocena koja je potrebna zavisi od nivoa studija i oblasti studiranja.

Studenti koji upisuju kurs jezika, nemaju uslove za upis. Pored ovih navedenih uslova za upis pojedinih studija može postojati još uslova, poput polaganja dodatnih testova, kao što su SAT, GRE ili GMAT, a može se tražiti i predznanje iz određene oblasti. Za kandidate doktorskih studija se traži da osmisle temu istraživanja.

Univerziteti i koledži u Velikoj Britaniji

Velika Britanija je studentska destinacija koja nudi veliki izbor obrazovnih institucija širom zemlje. Međunarodni studenti imaju na raspolaganju oko 395 univerziteta i koledža, među kojima su i neke od najcenjenijih institucija kao što su univerziteti Oxford i Cambridge, Imperial College u Londonu i UCL koji su rangirani među 10 najboljih na svetu.

Koledži u Velikoj Britaniji uglavnom nude obrazovanje na nivou stručnih programa, odnosno sertifikata i diploma višeg obrazovanja, zatim foundation programa i osnovnih studija. Obrazovanje na koledžima ima veći fokus na razvoj profesionalnih veština i usvajanje upotrebljivog znanja kako bi se studenti pripremili za karijeru. Najpopularnije oblasti za studiranje su biznis, administracija i menadžment, obrazovanje, tehnologije, umetnost i mediji itd.

Sa druge strane univerziteti nude akademske studije kako na nivou osnovnih akademskih studija, tako i na postdiplomskom nivou, master programe, postgraduate programe i PhD programe, pored toga istraživanja i istraživački rad se pretežno sprovodi na univerzitetima. Na univerzitetima su programi raznovrsniji, nudi se veći izbor oblasti studiranja, kao veliki broj specijalizacija i poddisciplina.

Agencija Future Option ima široku mrežu partnerskih obrazovnih institucija širom Velike Britanije sa kojima sarađujemo i čiji smo zvanični predstavnici.

Stipendije

Velika Britanija nudi različite opcije za finansijsku asistenciju međunarodnim studentima. Jedna od njih je čuvena Chevening stipendija koju dodeljuje Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odabranim kandidatima koji upisuju master studije u trajanju od godinu dana. Ovo je veoma kompetitivna stipendija i proces apliciranja traje dugo, ali je veoma vredna jer je sveobuhvatna i podrazumeva troškove školarine, mesečna novčana izdavanja za troškove života, povratnu avionsku kartu i troškove vize.

Sa druge strane i obrazovne institucije nude razne opcije stipendiranja studenata. To su uglavnom parcijalne stipendije, koje mogu delimično umanjiti školarinu ili se mogu dobijati u vidu mesečnih novčanh sredstava kojima studenti mogu olakšati svakodnevne troškove života. Uslovi za dobijanje, iznos i način apliciranja propisuju same obrazovne institucije.

Rad u toku i nakon studiranja

Samo studenti koji u Veliku Britaniju dolaze preko dugoročne studentske vize koja je poznata kao Tier 4 viza, imaju pravo da rade tokom studija, studenti na kratkoročnoj vizi nemaju to pravo. Studentska viza omogućava ovo pravo samo studentima koji su upisani na podobne obrazovne institucije. Studenti imaju vremensko ograničenje po pitanju rada, mogu da rade pola radno vreme, odnosno 20 sati nedeljno u periodu predavanja, dok za vreme raspusta mogu raditi neograničeno.

Velika Britanija pruža mogućnost apliciranja za Post Study Work vizu za studente koji završe osnovne, master ili doktorske studije u Velikoj Britaniji. Ova viza daje mogućnost ostanka nakon diplomiranja i rad sa punim radnim vremenom čime predstavlja vrednu mogućnost da se stekne dodatno radno iskustvo i konekcije koje će značiti za dalju karijeru. Studenti koji završe osnovne ili master studije imaju pravo da ostanu 2 godine, dok sa doktorskim studijama se ova viza dobija na period od 3 godine.

Studentska viza za Veliku Britaniju

Studentska viza za Veliku Britaniju je potrebna studentima koji žele u ovoj državi da upišu studije, izuzetak su studenti iz EU i EEZ koji upisuju program sa trajanjem do 6 meseci, njima studentska viza nije potrebna. Velika Britanija ima 2 tipa studentske vize, krakoročna studentska viza je namenjena za pohađanje programa koji traju do 6 meseci i kurseva jezika do 11 meseci. Drugi tip je Tier 4 studentska viza koja je neophodna za programi koji traju duže. Studenti moraju biti upisani na odgovarajući program, moraju imati odgovarajuće zdravstveno osiguranje, finansijsku stabilnost i moraju pokazati da su verodostojni studenti.

Aplikacija za studentsku vizu se podnosi online, dok se potrebna dokumentacija i biometrijski podaci prilažu u obližnjem VAC centru. Konzularni intervju predstavlja još jedan korak u proceduri. Studentima koji planiraju studije koje su duže od 6 meseci je potrebna i boravišna dozvola, aplikacija za vizu je ujedno i aplikacija za boravišnu dozvolu.

Prednosti studiranja u Velikoj Britaniji

Visok kvalitet obrazovanja

Ujedinjeno Kraljevstvo ima neke od najprestižnijih i najbolje rangiranih obrazovnih institucija na svetu. Britanski obrazovni sistem ima svetsku reputaciju zbog kvaliteta obrazovanja koje nudi, cenjenih diploma i iskusnih predavača. Ujedinjeno Kraljevstvo nudi tradicionalno učenje u kombinaciji sa inovativnim metodama, koje razvijaju analitičko i kritičko mišljenje, a takođe nudi i učenje iz prakse u najsavremenijim uslovima.

Šanse za posao

Međunarodni studenti mogu da rade tokom studija u Velikoj Britaniji, studenti kojima je potrebna Tier 4 viza moraju bti upisani na podobnu instituciju i mogu da rade do 20 sati nedeljno tokom studija i puno radno vreme tokom raspusta. Nakon završenih studija studenti koji završe visoko obrazovanje mogu da apliciraju za Post Study Work vizu i ostanu još 2 godine da rade.

Školarine i stipendije

Školarine širom zemlje variraju  u zavisnosti odakle student dolazi, koji je stepen studija, lokacije, kao i oblasti i programa studiranja. Međunarodnim studentima se nude pune ili delimične stipendije kojima mogu olakšati troškove života i studija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Najpoznatija je Čivning državna stipendija, a pored nje većina obrazovnih institucija nudi stipendije svojim studentima.

Mogućnosti za istraživanje

Ujedinjeno Kraljevstvo se na međunarodnom planu ističe kao jedan od vodećih istraživačkih centara, Engleska i London su vodeći centri za razvoj i inovacije, a ne zaostaje ni Škotska i njeni univerziteti koji su globalno poznati po kvalitetu istraživanja, rezultatima i vrednim pronalascima. Reputacija Velike Britanije u pogledu savremenih tehnologija, saradnje sa industrijom i primene sprovedenih istraživanja je bez premca.

Kako vam mi pomažemo

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo u pomaganju studentima da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvo. Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu.

Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao. Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u našoj agenciji je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove, i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Velikoj Britaniji, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

Studentska viza za Veliku Britaniju

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za V.Britaniju?

Popunite vizni upitnik