FutureOption.net

Osnovne studije u Americi

Osnovne studije u Americi

Sistem osnovnih akademskih studija u SAD-u funkcioniše kroz dve vrste programa: dvogodišnje i četvorogodišnje studije.

Dvogodišnje studije su u ponudi na tzv. community koledžima, kojih u Americi ima preko hiljadu. Ove studije nude široko opšte obrazovanje sa akcentom na određenu studijsku oblast za koju ste zainteresovani i predstavljaju pripremu za četvorogodišnje studije. Kvalifikacije koje stičete kroz ovaj program su A.A. (Associate of Arts degree), A.S. (Associate of Science degree), a postoje i A.A.S. (Associate of Applied Science degree) koje su dizajnirane tako da vam omogućavaju zapošljavanje nakon završenog studijskog programa. Nakon ovih studija možete da nastavite obrazovanje na univerzitetima u Americi, koji priznaju položene ispite sa koledža i na taj način steknete Bachelor diplomu.

Četvorogodišnje osnovne studije u Americi su u ponudi na preko dve hiljade koledža i univerziteta. Studijama koje vas kvalifikuju za bachelor diplomu, obuhvaćene su sve studijske oblasti osim prava i medicine. Ove dve naučne discipline izučavaju se na tzv. profesionalnom nivou studija (Professional degree) koji dolazi nakon osnovnih studija.

Cena osnovnih studija

Cene školarine za osnovne studije u SAD-u zavise od vrste programa, odabrane studijske oblasti i ustanove. Na community državnim koledžima školarine se kreću od $5,000 na godišenjem nivou, dok na univerzitetima od $25,000.

Uslovi i prednosti pohađanja osnovnih studija u SAD

  • Uslovi za upis osnovnih akademskih studija u SAD-u su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodnih testova engleskog jezika (TOEFL, IELTS i sl.). Neke obrazovne institucije u SAD-u traže i položen SAT (I ili II) ili ACT test.
  • Prednosti studiranja u Americi su visok kvalitet obrazovanja; znanje i veštine koje stičete kroz jedan od najboljih obrazovnih sistema u svetu, kao i diplome i kvalifikacije cenjene širom planete.
  • Savremene nastavne metode, raznolikost i fleksibilnost studijskih programa.
  • Uz (F) studentsku vizu imate mogućnost da radite u kampusu part-time poslove (do 20 sati nedeljno) dok traju semestri, a za vreme raspusta i puno radno vreme. Samo u posebnim slučajevima, nakon godinu dana studija možete dobiti dozvolu za rad u part-time poslovima van kampusa.
  • Nakon završenih osnovnih studija imate mogućnost da nastavite školovanje na postdiplomskim studijama uz produženje studentske vize.
  • Tokom studija, ili nakon što ih završite, (F) studentsku vizu možete da produžite i apliciranjem za Practical Training (OPT ili CPT) koji je relevantan vašoj studijskoj oblasti. Ove uglavnom plaćene radne prakse traju po godinu dana i mogu da vam donesu dragoceno radno iskustvo. Svršeni studenti STEM programa (nauka, tehnologija, inženjering i matematika) mogu da apliciraju za STEM OPT praksu koja traje dve godine.
  • Ukoliko ispunite određene uslove, nakon ovoga možete da podnesete i peticiju za (H1-B) privremenu radnu vizu.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik