FutureOption.net

Radna viza za Kanadu

Radna viza za Kanadu

Da biste privremeno živeli i radili u Kanadi potrebna vam je radna viza. Postoje dva osnovna tipa radnih viza: Open Work Permits i Employer-Specific Work Permits.

Open Work Permit

Open Work Permit vam omogućava rad za bilo kog poslodavca u Kanadi.

Ova radna viza može da bude:

 • neograničena (dozvoljava stranim državljanima da rade na bilo kojoj lokaciji i zanimanju)
 • ograničena (gde postoji ograničenje za zanimanje ili lokaciju gde možete da radite u Kanadi)

Vize koje koriste Open Work Permit

 • Temporary Work Permits za supružnike i partnere
 • Post Graduation Work Permit
 • Temporary Resident Permit
 • World Youth Program Permit
 • Atlantic Immigration Pilot Program Spousal Permit
 • Regular Open Work Permit
 • Birding Open Work Permit

Employer-Specific Work Permit

Sa Employer-Specific Work Permit možete da radite za određene poslodavce u Kanadi. Generalno poslodavac treba da dobije Labour Market Impact Assessment kako bi aplikant mogao da aplicira za ovu vizu.

Uslovi za Radnu vizu

Postoje različiti uslovi za dobijanje radne dozvole za Kanadu koji zavise od toga da li aplicirate za ove vize u ili van Kanade. Ono što generalno trebate da ispunjavate za dobijanje radne dozvole bez obzira odakle aplicirate je:

 • Da planirate da ostanete privremeno u Kanadi.
 • Da imate dovoljno finansijskih sredstava za troškove tokom prvih meseci boravka u Kanadi.
 • Da dokažete da ste osoba dobrog karaktera
 • Da ispunjavate druge uslove koji se tiču poznavanja jezika, biometrijskih podataka, zdravlja i osiguranja i karaktera.

Šta omogućava radna viza

Ova viza omogućava vam privremen odlazak i rad u Kanadi. Ako se bavite nekim od zanimanja koja su deficitarna u Kanadi, ako u svom poslu imate dovoljno iskustva i profesionalnih veština, radno iskustvo koje steknete prilikom boravka u Kanadi sa radnom vizom, može vam pomoći da aplicirate i za stalni boravak u ovoj zemlji.

Dužina trajanja radne vize

Radna viza se izdaje na period ugovorenog posla sa poslodavcem, najmanje na šest meseci.

Apliciranje za radnu vizu

Za radnu vizu aplicira se online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade ili u najbližem Visa Application Centre-u (VAC).

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za radnu vizu iznosi 255CAD, a prosečno vreme za obradu je oko 3 nedelje.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik