FutureOption.net

Radna viza za Novi Zeland

Radna viza za Novi Zeland

Ukoliko nameravate da određeni period živite i radite na Novom Zelandu biće vam potrebna radna viza. Postoje dve vrste radne vize: Essential Skills Work viza i Work to Residence viza. Obe radne vize su privremene, s tom razlikom što vam druga otvora put za stalno prebivalište.

Uslovi za Radnu vizu

  • Da se vaše zanimanje nalazi na listi deficitarnih zanimanja Novog Zelanda.
  • Da ste nominovani od strane novozelandskog poslodavca za određeni posao za koji na tržištu rada ne postoje raspoloživi radnici, i da ste sa poslodavcem sklopili ugovor o radu.
  • Da imate potrebne kvalifikacije i radno iskustvo za obavljanje posla (za određena zanimanja morate biti registrovani).
  • Za Work to Residence vizu uslov je i da imate manje od 55 godina.
  • Da ispunjavate zahteve vezane za poznavanje engleskog jezika.
  • Da niste bili krivično gonjeni.
  • Da ispunjavate uslove vezane za dobro zdravstveno stanje.

Šta omogućava radna viza

Radna viza vam omogućava da privremeno živite i radite na Novom Zelandu. Work to Residence viza omogućava vam da nakon dve godine rada, ukoliko ispunite određene uslove vezane za vaše zanimanje i kvalifikacije, aplicirate i za stalni boravak na Novom Zelandu.

Dužina trajanja radne vize

Dužina trajanja Essential Skills Work vize zavisi od perioda na koji ste nominovani za određeni posao i izdaje se najviše na pet godina. Work to Residence viza traje 30 meseci.

Apliciranje za radnu vizu

Za radnu vizu aplicirate online preko imigracione službe Novog Zelanda.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za Essential Skills Work vizu je 495NZD, a za Work to Residence vizu 635NZD. U zavisnosti od vize, prosečno vreme za obradu je od 50 do 90 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Novi Zeland?

Popunite vizni upitnik