FutureOption.net

Master studije u Evropi

Master studije u Evropi

Master studije su postdiplomski programi koji se širom Evrope nude na univerzitetima i koledžima. U Evropi se nudi više hiljada akademskih i istraživačkih master programa na zvaničnim evropskim jezicima, a pored toga postoji i značajna ponuda programa na engleskom jeziku.

Master studije u Evropi predstavljaju drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskoj deklaraciji i generalno traju od 1 do 2 godine i nose od 60 do 120 ESPB. U pojedinim državama Evrope istraživački master programi mogu trajati i do 4 godine.

Master programi su generalno uže specijalizovani od osnovnih studija i fokus im je na usavršavanju znanja i veština iz konkretnih naučnih disciplina. Ove studije podrazumevaju teorijska predavanja, pisanje akademskih radova, istraživački rad, kao i pisanje i odbranu samostalnog završnog rada. Pojedini programi uključuju i praktično usavršavanje u okviru industrije. Kvalifikacije koje se najčešće stiču na nivou master studija su MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), MRes (Master of Research), a pored toga se nude i specifičnije kvalifikacije poput MBA, MEng, Mphil itd.

Cena master studija

Školarine za master studije zavise od države, lokacije, institucije, oblasti studija, programa, kao i nacionalnosti studenata. Školarine za državljane EU, EEZ i Švajcarske su niže i kreću se od 1.000 EUR na godišnjem nivou. Školarine za međunarodne studente se generalno kreću od 2.000 do 20.000 EUR godišnje. Državne institucije su širom Evrope znatno povoljnije od privatnih, a u nekim državama državne institucije naplaćuju samo administrativne troškove, dok su školarine besplatne.

Uslovi i prednosti pohađanja master studija u Evropi

  • Da bi studenti mogli da se upišu na master studije u Evropi uglavnom je potrebno da ispune dva uslova: da imaju diplomu osnovnih akademskih studija i da imaju dovoljno znanje jezika na kome se izvodi nastava. Pojedini programi mogu imati i dodatne uslove za upis, poput polaganja GRE ili GMAT testa.
  • Master studije u Evropi su veoma popularna opcija za međunarodne studente jer se nudi veliki izbor programa na engleskom jeziku
  • U Evropi se nalaze neke od najcenjenijih obrazovnih institucija na svetu i brojne institucije koje nude vrhunske uslove studentima
  • Master diploma stečena na evropskim obrazovnim institucijama, kao i znanje i veštine, su veoma traženi od strane poslodavaca i otvaraju vrata uspešnoj karijeri širom sveta
  • Širom Evrope se za master studije nude brojne stipendije koje olakašavaju troškove života i studiranja u inostranstvu
  • Studenti uglavnom imaju pravo da rade sa određenim ograničenjima tokom studija i stiču iskustvo i konekcije na taj način
  • U određenom broju evropskih zemalja studenti imaju pravo da ostanu određeni period nakon što završe studije i pronađu stalni posao uz koji mogu da ostanu u državi

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik