FutureOption.net

Turistička viza za Australiju (podklasa 600)

Turistička viza za Australiju (podklasa 600)

Ukoliko planirate da putujete i posetite Australiju, biće vam potrebna turistička viza.

Nijedna turistička viza ne dozvoljava da radite u Australiji, ali postoji mogućnost da studirate na nekom kursu koji traje do 3 meseca.

Postoji više različitih strimova, zasnovanih na motivu posete Australiji:

  • Turistička poseta - Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju radi odmora, rekreacije, posete porodici ili prijateljima ili u druge svrhe koje ne uključuju posao ili medicinski tretman. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Poslovna poseta -Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju zbog kraće poslovne posete. Ovo uključuje generalne poslovne obaveze, pregovore ili učešće na konferencijama. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Sponzorisana porodična poseta - Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko idete u posetu bliskoj rodbini ili članu porodice u Australiji koji je državljanin ili stalni rezident Australije i koji će vas sponzorisati za ovu vizu. Uslovi za ovaj tip su nešto rigorozniji u odnosu na turističku posetu i potrebno je da sponzor uplati depozit za ovu vizu koji se vraca kada aplikant napusti zemlju..
  • Organizovana tura iz Kine - Namenjena je državljanima Kine koji putuju u organizovanim turističkim grupama u Australiju.

Šta omogućava turisticka viza

Omogućava turističku ili poslovnu posetu Australiji na period od 3, 6 ili 12 meseci.

No further stay uslov

Ukoliko na vašoj vizi ne postoji “No further stay” uslov, imate pravo da aplicirate za novu vizu, dok ste u Australiji.

Apliciranje za turisticku vizu

Za turističku vizu aplicira se online preko sajta imigracione službe Australije.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 190AUD, dok vreme procesiranja vize varira od 17 do 28 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik