Turistička viza za Australiju

Turistička viza za Australiju

Turistička (Visitor) viza (subclass 600)

Ukoliko planirate da putujete i posetite Australiju, biće vam potrebna turistička viza.

Nijedna turistička viza ne dozvoljava da radite u Australiji, ali postoji mogućnost da studirate na nekom kursu koji traje do 3 meseca.

Postoji više različitih strimova, zasnovanih na motivu posete Australiji:

  • Turistička poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju radi odmora, rekreacije, posete porodici ili prijateljima ili u druge svrhe koje ne uključuju posao ili medicinski tretman. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Poslovna poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko putujete u Australiju zbog kraće poslovne posete. Ovo uključuje generalne poslovne obaveze, pregovore ili učešće na konferencijama. Morate biti van Australije kada aplicirate i u trenutku kada vam stigne odgovor na aplikaciju.
  • Sponzorisana porodična poseta Za ovaj tip vize aplicirate ukoliko idete u posetu bliskoj rodbini ili članu porodice u Australiji koji je državljanin ili stalni rezident Australije i koji će vas sponzorisati za ovu vizu. Uslovi za ovaj tip su nešto rigorozniji u odnosu na turističku posetu i potrebno je da sponzor uplati depozit za ovu vizu koji se vraca kada aplikant napusti zemlju..
  • Organizovana tura iz Kine Namenjena je državljanima Kine koji putuju u organizovanim turističkim grupama u Australiju.

Šta omogućava turisticka viza

Omogućava turističku ili poslovnu posetu Australiji na period od 3, 6 ili 12 meseci.

No further stay uslov

Ukoliko na vašoj vizi ne postoji “No further stay” uslov, imate pravo da aplicirate za novu vizu, dok ste u Australiji.

Apliciranje za turisticku vizu

Za turističku vizu aplicira se online preko sajta imigracione službe Australije.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije iznosi 140AUD, dok vreme procesiranja vize varira od 17 do 28 dana.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za australijsku vizu?

Popuni vizni upitnik