Turistička viza za Kanadu

Turistička viza za Kanadu

Turistička (Visitor) viza

Turistička (Visitor) viza potrebna vam je ukoliko nameravate da putujete u Kanadu iz sledećih razloga:

  • Turističke posete, odmora i rekreacije.
  • Tranzita preko Kanade.
  • Poslovne posete, poslovnih obaveza i pregovora, ili učešća na konferencijama.
  • Porodične posete deci i unucima koji su kanadski državljani ili njeni stalni rezidenti (Super Visa).

Za stanovnike pojedinih država za posetu Kanadi nije potrebna turistička viza, već Electronic Travel Authorization (eTA).

Uslovi za turističku vizu

  • Da planirate da ostanete privremeno u Kanadi.
  • Da imate dovoljno finansijskih sredstava za troškove tokom boravka u Kanadi.
  • Da ne nameravate da radite u Kanadi.
  • Da ispunjavate određene uslove koji se tiču biometrijskih podataka, zdravlja, osiguranja i karaktera.
  • Za poslovnu i porodičnu posetu potrebno je priložiti i pozivno pismo od potencijalnog poslovnog partnera u Kanadi, odnosno od vaših potomaka koje želite da posetite u Kanadi.
  • Za porodičnu posetu uslov je i dokaz o minimalnim novčanim prihodima članova porodice kod kojih putujete, kao i dokaz o njihovom zdravstvenom osiguranju na godinu dana.

Šta omogućava turisticka viza

Turistička viza vam omogućava da putujete i privremeno boravite u Kanadi, radi turističke, poslovne ili porodične posete. Sa ovom vizom nemate mogućnost da radite ili studirate u Kanadi, ali imate pravo da pohađate kurs engleskog ili francuskog jezika koji traje do šest meseci.

Dužina trajanja turističke vize

Turistička viza može da se izda na period do 10 godina, a obično sa ovom vizom možete da boravite u Kanadi do 6 meseci. Svakako imigraciona služba odlučuje na koj period će vam izdati vizu kao i koliko dugo možete da ostanete u Kanadi.

Apliciranje za turističku vizu

Za turističku vizu aplicira se online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade ili u najbližem Visa Application Centre-u (VAC).

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za turističku vizu iznosi 185CAD (100CAD taksa za obradu aplikacije + 85CAD za davanje biometrijskih podataka), a prosečno vreme za obradu je 10 dana.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik