FutureOption.net

Turistička (Visitor) viza za Kanadu

Turistička (Visitor) viza za Kanadu

Turistička (Visitor) viza potrebna vam je ukoliko nameravate da putujete u Kanadu iz sledećih razloga:

  • Turističke posete, odmora i rekreacije.
  • Tranzita preko Kanade.
  • Poslovne posete, poslovnih obaveza i pregovora, ili učešća na konferencijama.
  • Porodične posete deci i unucima koji su kanadski državljani ili njeni stalni rezidenti (Super Visa).

Za stanovnike pojedinih država za posetu Kanadi nije potrebna turistička viza, već Electronic Travel Authorization (eTA).

Uslovi za turističku vizu

  • Da planirate da ostanete privremeno u Kanadi.
  • Da imate dovoljno finansijskih sredstava za troškove tokom boravka u Kanadi.
  • Da ne nameravate da radite u Kanadi.
  • Da ispunjavate određene uslove koji se tiču biometrijskih podataka, zdravlja, osiguranja i karaktera.
  • Za poslovnu i porodičnu posetu potrebno je priložiti i pozivno pismo od potencijalnog poslovnog partnera u Kanadi, odnosno od vaših potomaka koje želite da posetite u Kanadi.
  • Za porodičnu posetu uslov je i dokaz o minimalnim novčanim prihodima članova porodice kod kojih putujete, kao i dokaz o njihovom zdravstvenom osiguranju na godinu dana.

Šta omogućava turisticka viza

Turistička viza vam omogućava da putujete i privremeno boravite u Kanadi, radi turističke, poslovne ili porodične posete. Sa ovom vizom nemate mogućnost da radite ili studirate u Kanadi, ali imate pravo da pohađate kurs engleskog ili francuskog jezika koji traje do šest meseci.

Dužina trajanja turističke vize

Turistička viza može da se izda na period do 10 godina, a obično sa ovom vizom možete da boravite u Kanadi do 6 meseci. Svakako imigraciona služba odlučuje na koj period će vam izdati vizu kao i koliko dugo možete da ostanete u Kanadi.

Apliciranje za turističku vizu

Za turističku vizu aplicira se online preko zvaničnog sajta imigracione službe Kanade ili u najbližem Visa Application Centre-u (VAC).

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za turističku vizu iznosi 185CAD (100CAD taksa za obradu aplikacije + 85CAD za davanje biometrijskih podataka), a prosečno vreme za obradu je 10 dana.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik