FutureOption.net

Turistička viza za Ameriku

Turistička viza za Ameriku

Ukoliko nameravate da posetite SAD radi odmora, poslovanja ili posete porodici potrebna vam je (B) turistička viza. Postoje četiri kategorije ove vize:

  • (B-1) viza - Viza za putovanje radi biznisa, prisustvovanja na konferencijama, sastancima ili radi ugovaranja posla
  • (B-2) viza - Viza za turističku posetu SAD-u, odmor ili posetu prijateljima i porodici, kao i za putovanje radi medicinske nege i lečenja.
  • (B-1/B-2) viza - Kombinacija prethodne dve
  • (C) viza - Viza za tranzit kroz SAD.

Uslovi za turističku vizu

  • Popunjen i odobren obrazac DS-160 – online zahtev za neuseljeničke vize (online preko sajta ambasade).
  • Dokaz da planirate da ostanete privremeno u SAD-u
  • Dokaz da vi, ili neka druga osoba, imate dovoljno finansijskih sredstava da pokrijete troškove puta i boravka
  • Za putovanje u cilju medicinske nege biće potrebno da dostavite svu lekarsku dokumentaciju, pismo lekara ili ustanove u SAD-u o spremnosti preduzimanja tretmana, kao i dokaz da će svi troškovi lečenja i transporta biti plaćeni

Šta omogućava turisticka viza

Turistička viza vam omogućava da u SAD putujete radi biznisa, učestvovanja u sastancima i konferencijama, radi turističke posete ili posete prijateljima i porodici, kao i radi medicinske nege i lečenja. Uz ovu vizu nije vam dozvoljeno da studirate ili radite, osim u izuzetnim slučajevima uz (B-1) vizu kao lični ili kućni zaposlenik.

Dužina trajanja turističke vize

Turistička viza se izdaje na period do 10 godina, a dužina boravka prilikom jedne posete je do 6 meseci od ulaska u zemlju.

Apliciranje za turisticku vizu

Za turističku vizu aplicirate preko američke ambasade u vašoj zemlji. Jedan od koraka u procesu aplikacije jeste i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za turističku vizu iznosi $160, a period obrade aplikacije zavisi od slučaja do slučaja. Period čekanja predstavlja vreme do zakazanog intervjua. U određenim slučajevima na intervjuu, oficir može da potraži dodatno procesiranje koje može da traje i do 6 meseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik