Turistička viza za Ameriku

Turistička viza za Ameriku

Ukoliko nameravate da posetite SAD radi odmora, poslovanja ili posete porodici potrebna vam je (B) turistička viza. Postoje četiri kategorije ove vize:

  • (B-1) viza - Viza za putovanje radi biznisa, prisustvovanja na konferencijama, sastancima ili radi ugovaranja posla
  • (B-2) viza - Viza za turističku posetu SAD-u, odmor ili posetu prijateljima i porodici, kao i za putovanje radi medicinske nege i lečenja.
  • (B-1/B-2) viza - Kombinacija prethodne dve
  • (C) viza - Viza za tranzit kroz SAD.

Uslovi za turističku vizu

  • Popunjen i odobren obrazac DS-160 – online zahtev za neuseljeničke vize (online preko sajta ambasade).
  • Dokaz da planirate da ostanete privremeno u SAD-u
  • Dokaz da vi, ili neka druga osoba, imate dovoljno finansijskih sredstava da pokrijete troškove puta i boravka
  • Za putovanje u cilju medicinske nege biće potrebno da dostavite svu lekarsku dokumentaciju, pismo lekara ili ustanove u SAD-u o spremnosti preduzimanja tretmana, kao i dokaz da će svi troškovi lečenja i transporta biti plaćeni

Šta omogućava turisticka viza

Turistička viza vam omogućava da u SAD putujete radi biznisa, učestvovanja u sastancima i konferencijama, radi turističke posete ili posete prijateljima i porodici, kao i radi medicinske nege i lečenja. Uz ovu vizu nije vam dozvoljeno da studirate ili radite, osim u izuzetnim slučajevima uz (B-1) vizu kao lični ili kućni zaposlenik.

Dužina trajanja turističke vize

Turistička viza se izdaje na period do 10 godina, a dužina boravka prilikom jedne posete je do 6 meseci od ulaska u zemlju.

Apliciranje za turisticku vizu

Za turističku vizu aplicirate preko američke ambasade u vašoj zemlji. Jedan od koraka u procesu aplikacije jeste i konzularni intervju.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za turističku vizu iznosi $160, a period obrade aplikacije zavisi od slučaja do slučaja. Period čekanja predstavlja vreme do zakazanog intervjua. U određenim slučajevima na intervjuu, oficir može da potraži dodatno procesiranje koje može da traje i do 6 meseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik