FutureOption.net

Studiranje u Španiji

Studiranje u Španiji

Španija je jedna od popularnih evropskih destinacija za međunarodne studente, koja ima dugu tradiciju obrazovanja, neke od najstarijih univerziteta na svetu i veoma cenjene i kvalitetne programe i diplome. Španija nudi studije na engleskom i španskom jeziku, što privlači veiki broj studenata, a pored toga nudi i bogat istorijski i kulturni sadržaj i prirodne lepote.

Početak studija

U španskom obrazovnom sistemu školska godina počinje u zimskom semestru, odnosno u septembru. Akademska godina je podeljena na dva semestra, zimski i letnji. Letnji semestar počinje u februaru.

Studenti mogu da započnu studije na početku oba semestra. Septembarski upisni rok je glavni rok i tada najveći broj studenata u Španiji započne studije. U ovom upisnom roku se nudi najveći broj programa na obrazovnim institucijama. Na početku letnjeg semestra je nešto manja ponuda, jer se ne nude svi studijski programi u ovom roku.

Privatne obrazovne institucije mogu imati i dodatne upisne rokove, sve u zavisnosti od institucije do institucije.

Proces prijave

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije – Studenti koji planiraju studije u Španiji imaju kvalitetnu ponudu programa i institucija, među kojima treba da pronađu ono što im najviše odgovara.

2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Upis i potrebna dokumentacija se šalju online direktno obrazovnoj instituciji, izuzev upisa na osnovne studije za studente koji dolaze iz EU/EEZ, taj upis se vrši preko sistema SNUDE.

3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Studenti koji prođu upis i budu primljeni na program, treba da izvrše uplatu propisanog depozita kako bi finalizovali upis i potvrdili mesto na programu.

4. Apliciranje za studentsku vizu – Po finalizovanom upisu, studenti treba da se posvete pripremi aplikacije za vizu i neophodne aplikacije i da sve podnesu lično u diplomatskoj misiji Španije.

5. Odlazak na studije – Studenti koji dobiju pozitivan ishod aplikacije mogu da počnu sa pripremama za odlazak u Španiju, da planiraju put, smeštaj i podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu koje se vrši po dolasku.

Uslovi za upis

Uslovi za upis studija u Španiji se ne razlikuju značajno od uslova koje imaju i druge studentske destinacije. Studenti pre svega treba da ispune dva glavna uslova koja se traže u svim zemljama, a to su akademski uslov i uslov znanja jezika.

  • Akademski uslov - Ovaj uslov podrazumeva da student mora imati odgovarajući nivo obrazovanja koji se traži za upis na željene studije. Studenti koji upisuju stručne ili osnovner studije moraju imati srednje obrazovanje, za upis master je potrebna diploma osnovnih studija, dok je za upis doktorskih studija potrebno završiti master studije.
  • Znanje jezika - Uslov znanja jezika podrazumeva da se za svaki nivo studija traži odgovarajući nivo znanja jezika na kome se program izvodi, španskog ili engleskog. Da bi student dokazao da poseduje odgovarajući nivo, potrebno je da položi zvanični test jezika i da dobije odgovarajuću ocenu, ta ocena zavisi od nivoa studija, oblasti studiranja i samog programa. Za studije na španskom se polaže test DELE, dok se za studije na engleskom studenti najčešće polažu IELTS ili TOEFL.

Studenti koji u Španiji žele da upišu osnovne studije moraju položiti ulazni ispit. Pored toga, za upis pojedinih studija, može da se tražiti da student poseduje predznanje iz te oblasti ili da ima skolonosti ili talenta za željene studije.

Univerziteti i koledži u Španiji

Španija je veoma popularna destinacija zbog velikog broja cenjenih obrazovnih institucija koje nudi. U Španiji se nalazi preko 70 univerziteta i veći deo njih su državne institucije, oko jedna trećina su privatne institucije ili institucije koje finansira crkva.

Najveći procenat univerziteta u Španiji čine klasični univerziteti koji su podeljeni na departmane i fakultete različitih usmerenja. Pored odvojenih fakulteta klasični univerziteti formiraju i istraživačke institute i takozvane doktorske koledže čiji je fokus sprovođenje istraživanja i pružanje obrazovanja na PhD nivou. Na klasičnim univerzitetima se nudi obrazovanje na svim akademskim nivoima i obrazovanje je pretežno teorijsko i akademski fokusirano.

Pored klasičnih univerziteta po specifičnim karakteristikama izdvajaju se politehnički univerziteti, visoke umetničke škole, biznis škole, univerzitetske škole itd.

Na politehničkim univerzitetima se nudi isključivo obrazovanje u specijalizacijama poput inženjerstva i arhitekture. Ove oblasti postoje i na klasičnim univerzitetima, ali je obrazovanje na politehničkim univerzitetima na znatno višem nivou. Visoke umetničke škole takođe postoje kao odvojene celine, međutim često blisko sarađuju sa univerzitetima. Obrazovanje se nudi u svim umetničkim oblastima u okviru konzervatorija, akademija, visokih škola itd. Biznis je jedna od vodećih oblasti studija u Španiji, zato se širom Španije nude biznis škole koje pružaju visoko obrazovanje u ovoj oblasti. One mogu biti deo univerziteta ili da budu samostalne institucije koje posluju u više zemalja. Još jedan tip obrazovne institucije je univerzitetska škola, koja je deo klasičnih univerziteta, ali se na njima nude samo Bachelor diplome i obrazovanje ima fokus na praktično usavršavanje, a manje na akademsko i teorijsko.

Stipendije

Međunarodni studenti u Španiji imaju mogućnost da dobiju stipendiju kojom će olakšati troškove studiranja u ovoj zemlji. U ponudi su državne stipendije i stipendije koje nude obrazovne institucije.

Španija mađunarodnim studentima nudi stipendiju Ministarstva spoljnih poslova i Agencije za razvoj koja se najčešće dodeljuje studentima master studija, a pored toga i Ministarstvo obrazovanja nudi stipendije kojima međunarodni studenti mogu olakšati sveukupne troškove života i studiranja u Španiji.

Obrazovne institucije širom Španije nude razne programe stipendiranja za međunarodne studente. Univerzitetske stipendije se mogu dobijati u vidu umanjenja školarine ili novčanih sredstava kojima se mogu olakšati troškovi života. Sve uslove i načine dobijanja određuju same institucije.

Rad u toku i nakon studiranja

Španija omogućava međunarodnim studentima da rade tokom studija. Svi međunarodni studenti dobijaju pravo da rade pola radnog vremena, odnosno 20 sati nedeljno. Da bi mogli da rade potrebno je da imaju DNI broj u socijalnoj službi, pored toga studenti koji ne dolaze iz Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske moraju da imaju radnu dozvolu kako bi mogli da ostvare pravo na rad.

Nakon završenih studija, svi međunarodni studenti imaju mogućnost da pod određenim uslovima ostanu u Španiji i pronađu zaposlenje. Studenti iz EU, EEZ i Švajcarske mogu da ostanu i rade bez problema, isto kao i španski državljani. Sa druge strane državljani trećih zemalja mogu da produže boravišnu dozvolu za dodatnih godinu dana tokom kojih treba da pronađu poslodavca, ukoliko uspeju u tome treba da dobiju radnu dozvolu sa kojom mogu da ostanu u Španiji.

Studentska viza za Španiju

Međunarodnim studentima koji dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske nije potrebna studentska viza kako bi studirali u Španiji, oni moraju samo da registruju svoj boravak ukoliko ostaju duže od 3 meseca i moraju da dobiju ID broj za strance. Studenti trećih zemalja moraju da imaju odgovarajuću studentsku vizu, kratkoročna viza je za programe koji traju od 3 do 6 meseci, dok je za duže programe potrebna dugoročna studentska viza, kao i boravišna dozvola.

Aplikacija za studentsku vizu i neophodna dokumentacija se podnose lično u diplomatskom predstavništvu Španije u zemlji odakle studenti dolaze. Aplikacija za boravišnu dozvolu se podnosi u policijskoj stanici ili kancelariji za strance po dolasku u Španiju. Za upešan završetak vizne procedure, student treba da ispuni određene uslove. Za početak student treba da se upiše na program u Španiji, a zatim da dokaže da je finansijski dovoljno stabilan da može da pokrije troškove boravka i studija u Španiji. Osim toga, neophodno ja da ima odgovarajuće osiguranje, da je dobrog zdravlja i dobrog karaktera.

Prednosti studiranja u Španiji

Visok kvalitet obrazovanja

Brojni španski univerziteti imaju međunarodnu reputaciju i rangiraju se visoko zbog odličnog kvaliteta obrazovanja i programa koje nude. Španija omogućava studiranje u najsavremenijim uslovima i od strane veoma iskusnih predavača koji studentima prenose znanje iz realnog sveta. Studijski programi u Španiji su strukuirani tako da opremaju studenta za akademsku, profesionalnu ili istraživačku karijeru.

Šanse za posao

Međunarodni studenti u Španiji imaju pravo da rade tokom studija. Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da rade bez radne dozvole, dok je studentima trećih zemalja potrebna radna  dozvola i mogu da rade do 20 sati nedeljno. Nakon završenih studija, studenti trećih zemalja mogu produžiti boravišnu dozvolu na godinu dana sa ciljem pronalaska posla.

Školarine i stipendije

Školarine na španskim univerzitetima zavise od toga da li je institucija privatna ili državna, od grada, kao i od samog programa. Troškovi života i školarine u Španiji su generalno povoljniji u odnosu na druge popularne destinacije. Međunarodnim studentima u Španiji su na raspolaganju razne vrste stipendiranja, kao što su državne stipendije, stipendije privatnih organizacija i stipendije koje nude obrazovne institucije.

Mogućnosti za istraživanje

Španija je jedan od svetskih lidera u obrazovanju, inovacijama, tehnologijama i istraživanjima. Španski univerziteti, istraživački centri i tehnološki parkovi pružaju odlične uslove za sprovođenje najsavremenijih istraživanja, a Španija se posebno ističe u oblastima obnovljive energije, biotehnologija i prirodnih nauka, kao i elektronskih i kompjuterskih tehnologija.

Kako vam mi pomažemo

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo u pomaganju studentima da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvo. Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu.

Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao. Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u našoj agenciji je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove, i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Australiji, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

Studentska viza za Španiju

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik