FutureOption.net

Iseljenička viza za Kanadu za kvalifikovane radnike

Iseljenička viza za Kanadu za kvalifikovane radnike

Iseljenička viza za Kanadu za kvalifikovane radnike

Jedan od načina da migrirate u Kanadu i da se u njoj trajno naselite jeste iseljenička viza za kvalifikovane radnike. Postoji više iseljeničkih programa kroz koje možete dobiti odgovarajuću iseljeničku vizu:

  • Express Entry je online sistem koji obuhvata tri imigraciona programa: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program i Canadian Experience Class. Prijavom u ovaj sistem, boduju se vaše kvalifikacije, obrazovanje, veštine i radno iskustvo, na osnovu čega dobijate poziv da aplicirate za iseljeničku vizu kroz jedan od ova tri programa. Uslovi koje morate da ispunite za dobijanje vize razlikuju se od programa do programa, a nominacija od strane poslodavca uglavnom nije potrebna.
  • Provincial Nominees program (PNP) je namenjen kvalifikovanim radnicima koji imaju nominaciju (poslovnu ponudu) od strane kanadskog poslodavca iz određene pokrajine ili teritorije, i koji u toj pokrajini nameravaju da se trajno nastane. Za ovaj program može da se aplicira i kroz Express Entry.
  • Atlantic Immigration Pilot je novi imigracioni program vezan za Atlantsku Kanadu i slično kao prethodni, zahteva nominaciju od strane poslodavca sa ove teritorije. Obuhvata dva programa za kvalifikovane radnike: Atlantic Intermediate-Skilled Program (AISP) i Atlantic High-Skilled Program (AHSP).
  • Quebec-Selected Skilled Workers je imigracioni program za pokrajinu Kvebek i kao i prethodna dva programa zahteva nominaciju od strane poslodavca sa teritorije Kvebeka.

Nakon odobrenja i poziva da aplicirate za iseljeničku vizu, imate rok od 60 ili 90 dana (u zavisnosti od programa) da pokrenete proces aplikacije.

Uslovi za iseljeničku vizu

Pojedinačni uslovi za iseljeničku vizu razlikuju se od programa do programa i od pokrajine do pokrajine. Generalni uslovi koje treba da ispunite su:

  • Obrazovne i radne kvalifikacije za određeni posao. Vaše znanje i profesionalne veštine moraju biti pozitivno ocenjene od strane relevantne i nadležne asocijacije.
  • Dovoljna finansijska sredstva sa kojima možete da izdržavate sebe za prvo vreme boravka u Kanadi.
  • Drugi uslovi koji se tiču poznavanja jezika, biometrijskih podataka, zdravlja i karaktera.

Šta omogućava iseljenička viza

Iseljenička viza vam omogućava da se trajno naselite u Kanadi, da živite i radite, da sponzorišete članove porodice za odgovarajuće vize i da aplicirate za kanadsko državljanstvo ukoliko ispunite određene uslove.

Dužina trajanja vize

Iseljenička viza je stalna viza.

Apliciranje za iseljeničku vizu

Za iseljeničku vizu se aplicira online preko sajta imigracione službe Kanade.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za iseljeničku vizu iznosi 1.040CAD, a prosečno vreme obrade je od 6 do 19 meseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik