FutureOption.net

Studiranje u Holandiji

Studiranje u Holandiji

Holandija je popularna destinacija za studiranje u Evropi, obrazovni sistem je veoma kvalitetan, nudi se bogata ponuda programa na engleskom jeziku i diplome i kvalifikacije su veoma cenjene širom sveta. Holandija omogućava studentima sticanje vrednog radnog iskustva i se bogatim društveno kulturnim sadržajem nudi jedinstveno iskustvo studiranja.

Početak studija

Akademska godina u Holandiji je podeljena na 2 semestra. Prvi semestar je jesenji koji počinje u septembru, dok drugi semestar, zimski, počinje u februaru.

Studenti mogu da započnu studije na početku oba semestra, međutim najveći broj studenata program započne u septembru kada počinje i školska godina. Najveći broj programa se nudi u ovom upisnom roku.

Proces prijave

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije – Holandija je poznata po bogatoj ponudi programa, naročito na engleskom jeziku, pa je prvi korak pretraga i pronalazak odgovarajuće institucije i programa.

2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Za većinu programa se upis šalje preko platforme Studielink, dok se za ostale šalje online direktno obrazovnim institucijama.

3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Studentima koji su primljeni na program, škola izdaje ponudu, ukoliko ista odgovara, onda se prihvata i plača se propisani depozit.

4. Apliciranje za studentsku vizu – Dobijanjem potvrde o upisu, studenti prelaze na sledeću fazu, a to je priprema aplikacije i dokumentacije za studentsku vizu.

5. Odlazak na studije – Kada dobiju pozitivan ishod aplikacije za vizu, studenti mogu da planiraju put i odlazak, a po dolasku u Holandiju treba da podnesu aplikaciju za boravišnu dozvolu.

Uslovi za upis

Studenti koji žele da upišu studije u Holandiji, moraju ispuniti uslove koji su propisani za upis na željene studije. Za upis na studijske programe se generalno traže 2 uslova, odgovarajući nivo obrazovanja i nivo znanja engleskog jezika.

  • Akademski uslov - U Holandiji kao i širom sveta student mora imati odgovarajući nivo obrazovanja da bi mogao da se upiše na program koji želi. Za upis na osnovne studije se traži diploma srednje škole, za master studije je neophodno završiti osnovne akademske studije, a za upis doktorskih studija potrebna je master diploma.
  • Znanje jezika - U Holandiji se nude programi na holandskom i engleskom jeziku. Za upis na studije potrebno je dokazati da student ima odgovarajući nivo znanja jezika, a da bi to dokazao polaže zvanično priznati test. Za holandski jezik se polažu testovi NT2 i CNaVT, dok se za engleski jezik uglavnom polažu IELTS ili TOEFL.

Za upis pojedinih programa potrebno je polagati standardizovane testove poput GRE i GMAT, negde se traži predznanje iz konkretne oblasti, dok je za upis na određene studije, intervju deo redovne procedure upisa.

Univerziteti i koledži u Holandiji

Obrazovne institucije u Holandiji se klasifikuju u nekoliko grupa po svojim karakteristikama. Univerziteti se dele na istraživačke i univerzitete primenjenih nauka. Holandija nudi i specifične institute za međunarodno obrazovanje, a pored toga ima i univerzitetske koledže kao posebnu kategoriju.

Istraživački univerziteti nude obazovanje na svim akademskim nivoima. Glavni fokus programa koji se nude na ovim institucijama su istraživanja, međutim i pored toga ovi programi sadrže i profesionalno usavršavanje. Na ovim univerzitetima se nude programi iz većine studijskih oblasti.

Na univerzitetima primenjenih nauka se nude programi čiji je fokus na praktičnoj primeni nauke i umetnosti. Na ovim institucijama se uglavnom nude umetnički programi i programi iz oblasti poput ekonomije, tehnologije, obrazovanja, zdravstva, društvenih nauka itd. Ovi univerziteti nude studije na nivou osnovnih i master studija.

Posebna grupa su instituti za međunarodno obrazovanje, oni su uglavnom deo istraživačkih univerziteta i nude kratke programe master i PhD programe čiji je fokus povezivanje na međunarodnom nivou.

Neki istraživački univerziteti imaju univerzitetske koledže na kojima se nudi stručno obrazovanje u vidu Associate i Bachelor diploma. Ove institucije su kreirane po uzoru na Liberal arts programe u Americi, oni nude programe iz oblasti umetnosti, društvenih i prirodnih nauka. Karakteristika ovih institucija je na kreiranje malog inkluzivnog okruženja i jačanje zajedništva među studentima.

Stipendije

U Holandiji se nude raznovrsni programi stipendiranja za međunarodne studente, kako državne stipendije, tako i stipendije obrazovnih institucija.

Državna stipendija, poznata kao Holland Scholarship se nudi međunarodnih studentima trećih zemalja koji upisuju osnovne ili master studije na nekim univerzitetima. Ova stipendija se nudi u vidu novčanih sredstava kojima studenti mogu da olakšaju ukupne troškove studiranja u Holandiji.

Obrazovne institucije takođe nude razne programe stipendiranja. Ove stipendije mogu predstavljati umanjenje školarine ili mogu da se nude u vidu novčanih sredstava. Stipendije se uglavnom dobijaju na osnovu akademskog uspeha, uslove i iznos stipendija određuju obrazovne institucije.

Rad u toku i nakon studiranja

Svi međunarodni studenti u Holandiji imaju pravo da rade tokom studija, koliko mogu da rade zavisi od toga odakle studenti dolaze. Studenti koji dolaze iz EU, EEZ ili Švajcarske nemaju nikakvih ograničenja po pitanju rada. Sa druge strane studenti iz trećih zemalja mogu da rade 16 sati nedeljno za vreme trajanja programa ili puno radno vreme tokom juna, jula i avgusta. Studenti mogu da izaberu koja opcija im više odgovara, pored vremenskog oganičenja studentima trećih zemalja je takođe potrebna radna dozvola.

Međunarodni studenti takođe imaju mogućnost da ostanu u Holandiji nakon završenih studija. Studenti koji dolaze iz EU, EEZ i Švajcarske treba da apliciraju za boravišnu dozvolu sa kojom mogu da ostane i rede bez ograničenja. Studenti trećih zemalja mogu da produže svoju boravišnu dozvolu za dodatnih godinu dana tokom kojih mogu da pronađu posao na osnovu kojeg mogu da ostanu duže u Holandiji.

Studentska viza za Holandiju

Studenti koji dolaze iz država članica Evropske unije, Evropske ekonomske zone i Švajcarske mogu bez vize da studiraju u Holandiji. Njima takođe nije potrebna boravišna dozvola, neophodno je samo da registruju svoj boravak u Holandiji ukoliko ostaju duže od 3 meseca. Studenti koji dolaze iz trećih zemalja moraju imati studentsku vizu ukoliko planiraju studije koje traju duže od 3 meseca. Za ovu grupu studenata je potrebna i boravišna dozvola koja im omogućava legalan boravak.

Aplikacija za studentku vizu se podnosi posredstvom obrazovne institucije na koju se student upisuje, dok se aplikacija za boravišnu dozvolu podnosi po dolasku u Holandiju lično ili isto preko škole. Da bi ishod aplikacije bio pozitivan, student treba da ispuni određene uslove. Glavni uslov je da student bude upisan na studijski program, zatim da ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje, da dokaže da je verodostojan student i da je finansijski sposoban da pokrije trošove života i studija u Holandiji.

Prednosti studiranja u Holandiji

Visok kvalitet obrazovanja

Holandski obrazovni sistem se rangira visoko zbog kvaliteta obrazovanja koje nudi, veoma cenjenih obrazovnih institucija i studijskih programa koji se nude na holandskom i engleskom jeziku. Obrazovni sistem karakterišu najmoderniji uslovi za učenje, savremene metode učenja i programi koji prate razvoj industrije. Obrazovanje u Holandiji fokus stavlja na interakciju, timski rad, istraživanje, razvijanje analitičkog i kritičkog mišljenja, razvijanje kreativnosti, učenje iz prakse i sl. 

Šanse za posao

Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da rade tokom studija bez ograničenja. Studenti trećih zemalja mogu da rade 16 sati nedeljno tokom studija ili puno radno vreme tokom letnjeg raspusta i potrebna im je radna dozvola. Međunarodni studenti mogu nakon završenih studija da ostanu još godinu dana i pronađu posao u Holandiji

Školarine i stipendije

Školarine u Holandiji spadaju u umerene u Evropi, ali su povoljnije nego u državama engleskog govornog područja. Školarine najviše zavise od obrazovne institucija, nacionalnosti studenata, kao i samog programa. Međunarodni studenti u Holandiji imaju na raspolaganju više opcija parcijalnog ili punog stipendiranja, kao što su državne stipendije, stipendije ministarstava, privatnih i nevladinih organizacija, kao i stipendije obrazovnih institucija.

Mogućnosti za istraživanje

Četrnaest holandskih univerziteta je istraživački orijentisano i jedna od strategija obrazovanja u Holandiji je ulaganje u istraživanja i inovacije. Istraživanja se u najvećoj meri sprovode na univerzitetima, međutim jednim delom i u okviru brojnih istraživačkih centara i instituta. Pored modernih uslova za istraživanja, Holandija nudi i širok izbor istraživačkih oblasti i mnoštvo interdisciplinarnih opcija. Većina studenata na Phd istrazivačkim studijama imaju ugovor o zaposlenju sa institucijom i primaju novčanu naknadu. 

Kako vam mi pomažemo

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo u pomaganju studentima da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvo. Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu.

Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao. Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u našoj agenciji je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove, i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Australiji, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

Studentska viza za Holandiju

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik