Studiranje u Holandiji

Studiranje u Holandiji

Holandija je veoma popularna studentska destinacija u Evropi zbog vrhunskog sistema obrazovanja, veoma cenjenih obrazovnih institucija i velikog izbora programa na engleskom jeziku. Na oko 70 institucija visokog obrazovanja nudi se oko 2.100 programa na engleskom jeziku, što je više nego u drugim zemljama van engleskog govornog područja. Kvalitetno obrazovanje, kao i otvoreno i gostoprimljivo okruženje privlači oko 120.000 međunarodnih studenata godišnje, što je čini veoma popularnom destinacijom u Evropi.

Školska godina u Holandiji je podeljena na dva semestra i moguće je započeti studije u dva upisna roka, u septembru i februaru.

Visok kvalitet obrazovanja

Holandski obrazovni sistem se rangira visoko zbog kvaliteta obrazovanja koje nudi, veoma cenjenih obrazovnih institucija i studijskih programa koji se nude na holandskom i engleskom jeziku. Obrazovni sistem karakterišu najmoderniji uslovi za učenje, savremene metode učenja i programi koji prate razvoj industrije. Obrazovanje u Holandiji fokus stavlja na interakciju, timski rad, istraživanje, razvijanje analitičkog i kritičkog mišljenja, razvijanje kreativnosti, učenje iz prakse i sl. 

Šanse za posao

Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu da rade tokom studija bez ograničenja. Studenti trećih zemalja mogu da rade 16 sati nedeljno tokom studija ili puno radno vreme tokom letnjeg raspusta i potrebna im je radna dozvola. Međunarodni studenti mogu nakon završenih studija da ostanu još godinu dana i pronađu posao u Holandiji

Školarine i stipendije

Školarine u Holandiji spadaju u umerene u Evropi, ali su povoljnije nego u državama engleskog govornog područja. Školarine najviše zavise od obrazovne institucija, nacionalnosti studenata, kao i samog programa. Međunarodni studenti u Holandiji imaju na raspolaganju više opcija parcijalnog ili punog stipendiranja, kao što su državne stipendije, stipendije ministarstava, privatnih i nevladinih organizacija, kao i stipendije obrazovnih institucija.

Mogućnosti za istraživanje

Četrnaest holandskih univerziteta je istraživački orijentisano i jedna od strategija obrazovanja u Holandiji je ulaganje u istraživanja i inovacije. Istraživanja se u najvećoj meri sprovode na univerzitetima, međutim jednim delom i u okviru brojnih istraživačkih centara i instituta. Pored modernih uslova za istraživanja, Holandija nudi i širok izbor istraživačkih oblasti i mnoštvo interdisciplinarnih opcija. Većina studenata na Phd istrazivačkim studijama imaju ugovor o zaposlenju sa institucijom i primaju novčanu naknadu. 

Studentska viza za Holandiju

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik