FutureOption.net

Doktorske studije u Evropi

Doktorske studije u Evropi

Evropa kao kolevka obrazovanja i jedan od globalnih istraživačkih centara je popularna destinacija za studente koji žele da studiraju doktorske studije. Brojne evropske zemlje nude vrhunske uslove za sprovođenje modernih istraživanja i predstavljaju tradicionalne destinacije za istraživače i naučne radnike.

Doktorske studije su treći ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom sistemu i traju minimum 3 godine, dok neki mogu trajati i 6 godina. Ovaj stepen studije takođe nosi ESPB poene i u zavisnosti od trajanja studija vrede minimum 180 ESPB.

Doktorske studije su u najvećoj meri namenjene kandidatima koji žele da se bave akademskim i naučnim radom, pa je njihov najveći fokus istraživački i pronalazački rad i pisanje doktorske disertacije pod nadzorom mentora.

Cena doktorskih studija

Školarine za doktorske studije najviše zavise od toga da li je privatna ili državna institucija, od destinacije, kao i obalsti studija. Na mnogim državnim institucijama su školarine veoma povoljne i kreću se od nekoliko stotina eura godišnje dok su privatne institucije znatno skuplje i kreću se do 15.000 EUR za domaće i EU studente, a oko 20.000 EUR za međunarodne studente.

Uslovi i prednosti pohađanja doktorskih studija u Evropi

  • Generalno je za upis doktorskih studija u Evropi potrebno da kandidat ima završene master studije i dovoljno znanje jezika na kome se izvodi program. Pored ova dva uslova, kandidati treba da imaju predlog teme istraživanja kojom žele da se bave.
  • Neki od najprestižnijih univerziteta i istraživačkih centara se nalaze u Evropi i nude studentima priliku za sticanje doktorske diplome u najsavremenijim uslovima uz upotrebu najnovijih tehnologija.
  • Doktorska diploma stečena u Evropi je veoma cenjena širom sveta i otvara brojne mogućnosti za dalju karijeru
  • Studenti u Evropi koji žele da studiraju doktorske studije imaju na raspolaganju brojne stipendije i fondove koji im olakšavaju troškove života i studiranja u Evropi
  • Evropa je popularna destinacija za istraživače zbog značajnih izdvajanja za istraživanja, kao i brojnih univerziteta, istraživačkih centara, instituta i drugih institucija koji su povezani i usko sarađuju
  • Studenti doktorskih studija u većini zemalja imaju pravo da rade tokom studija, u pojedinim državama mogu raditi i kao predavači, a pored toga u mnogim zemljama se otvara i mogućnost da nakon završenih studija ostanu i rade u Evropi

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za EU?

Popunite vizni upitnik