FutureOption.net

Докторски студии во Европа

Докторски студии во Европа

Европа како колевка на образованието и еден од глобалните истражувачки центри е популарна дестинација за студентите кои сакаат да студираат докторски студии. Бројни европски земји нудат одлични услови за спроведување на современи истражувања и претставуваат традиционални дестинации за истражувачи и научни работници.

Докторските студии се трет циклус на високо образование според Болоњскиот систем и траат минимум 3 години, додека некои можат да траат и 6 години. Овој степен на студии носи и ЕКТС поени и во зависност од времетраењето на студиите, вредат минимум 180 ЕКТС.

Докторските студии се претежно наменети за кандидати кои сакаат да се занимаваат со академска и научна работа, така што нивниот најголем фокус е истражувачка и пронаоѓачка работа и пишување на докторска дисертација под надзор на ментор.

Школарина за докторски студии

Школарините за докторските студии најмногу зависат од тоа дали се запишуваат на приватна или државна образовна институција, од дестинацијата, како и од областа на студирање. На многу државни институции, школарините се поволни и се движат од неколку стотина евра годишно, додека приватните институции се поскапи и школарините се движат до 15.000 ЕУР за домашни и студенти од ЕУ и околу 20.000 ЕУР за странски студенти.

Услови и предности на докторските студии во Европа

  • Генерално, за запишување на докторски студии во Европа, потребно е кандидатот да има завршено мастер студии и да има доволно познавање на јазикот на кој се спроведува програмата. Покрај овие услови, кандидатите треба да имаат предлог за темата на истражување
  • Некои од најпрестижните универзитети и истражувачки центри се наоѓаат во Европа и им нудат на студентите можност да добијат докторска диплома во најсовремени услови користејќи ги најновите технологии
  • Докторска диплома стекната во Европа е високо ценета низ целиот свет и отвора бројни можности за понатамошна кариера
  • Студентите во Европа кои сакаат да студираат докторски студии имаат на располагање голем број стипендии и фондови кои можат да им го олеснат животот и студирањето во Европа
  • Европа е популарна дестинација за истражувачите поради значителните издвојувања и инвестиции за истражување, како и бројните универзитети, истражувачки центри, институти и други институции кои се поврзани и тесно соработуваат
  • Студентите на докторски студии во повеќето земји во Европа имаат право да работат за време на нивните студии, во некои земји можат да работат како предавачи, а покрај тоа, во многу земји постои можност да останат и да работат во Европа по завршетокот на студиите.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за ЕУ?

Пополни го прашалникот