FutureOption.net

Инвеститорска виза за Америка

Инвеститорска виза за Америка

Ако сакате трајно да се населите во САД и да започнете сопствен бизнис во оваа земја, за да придонесете за американската економија или да инвестирате средства во друг, ќе ви треба (E5) инвеститор виза. Оваа виза како подкатегорија припаѓа на визите врз основа на вработување (Employment-Based Immigrant Visas).

Услови за инвеститорска виза

  • За да се квалификувате за оваа виза, потребна е подготвеност да инвестирате во бизнис (без задолжување) минимум 1.000.000УСД во развиени подрачја или 500.000 УСД во неразвиени или рурални области на САД. Преку оваа инвестиција, во рок од две години од работењето, потребно е да се отворат 10 работни места (со полно работно време) за американски државјани или постојани жители на Америка, не сметајќи ве вас и вашите членови на семејството.
  • Да имате поднесена петиција за иселеничка виза преку Службата за имиграција на САД (USCIS) и истата е да е одобрена (Образец I-526).
  • Да имате важеќки документи кои може да ви бидат побарани на интервјуто.
  • Да исполнувате услови кои се однесуваат на лекарски преглед и вакцинација.

Што овозможува инвеститорската виза

Инвеститорската виза ви овозможува трајно да се преселите во САД и како претприемач да започнете свој бизнис, или да вложите средства во друг бизнис, што ќе придонесе за раст на американската економија. По одобрувањето на вашата петиција, членовите на вашето семејство (партнер и деца под 21 година) можат да аплицираат за иселеничка виза.

Времетраење на инвеститорската виза

Инвеститорската виза е трајна виза.

Аплицирање за инвеститорска виза

За инвеститорска виза се аплицира онлајн преку Службата за имиграција на САД (USCIS). Амбасадата на САД во вашата земја понатаму ги процесира апликациите за инвеститорска виза што го вклучува и конзуларното интервју.

Такса и време на обработка

Таксата за инвеститорска виза изенсува 345УСД, а времето на обработка зависи од случај до случај бидејќи оваа категорија се нуди со ограничен број на визи на годишно ниво.

* Future Option е консултантска агенција која обезбедува стручна помош при аплицирање за привремени визи кои ви овозможуваат посета и студирање, како и за веренички и партнер визи за Австралија кои ви овозможуваат траен престој.
* Информациите на страницата, поврзани со работа или миграција во странство, се само за информативни цели.

Одрекување од одговорност: Future Option не се занимава со посредување и наоѓање на работа во странство. Future Option не е агент за вработување или давател на услуги за вработување. Future Option не нуди консултантски услуги за работа во странство.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Америка?

Пополни го прашалникот