FutureOption.net

Живот и работа во Австралија

Живот и работа во Австралија

Поради добрите можности за работа и високиот животен стандард, Австралија е многу привлечна земја за странски работници.

Услови за живот

Австралија претставува привлечна дестинација како за туристите, така и за оние кои сакаат да живеат и работат во странство.

Таа може да понуди висок квалитет на живот и ниво на животен стандард благодарение на комбинацијата од нејзината стабилна економија, клима и начинот на живот.

Можности за работа и кариера

Невработеноста во Австралија е многу ниска, но конкуренцијата за достапните позиции е голема. Тоа е и причината поради која не е лесно да се добие австралиска работна виза. Постојат повеќе поткласи на работни визи, а поголемиот дел од нив бара номинација од страна на австралиски работодавач.

Како до работа

Најпознатата веб-страница во Австралија за барање работа е Seek. Други важни страници се Job Guide и CareerOne. Постојат и специјализирани страници како што се Graduate Careers Australia (позиции за оние кои имаат диплома од високо образование и за оние кои неодамна завршиле студии), JobSearch Australia (специјализирана IT база, компјутерска индустрија) и Travel Jobs Network (туризам и кетеринг).

Платите во Австралија

На списокот на најплатени работни места во Австралија највисоко се наоѓаат професиите од областа на медицината, но многу добро се платени и работните места од областа на рударството, архитектурата, финансиите и IT.

Работна виза за Австралија - Temporary Skill Shortage (поткласа 482)

Работната виза (поткласа 482) им овозможува на работодавците да спонзорираат работна сила од странство за одредени дефицитарни позиции. Ова е најчеста виза за вработување на странски работници во Австралија.

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Австралија?

Пополни го прашалникот