FutureOption.net

Мастер студии во Австралија

Мастер студии во Австралија

Мастер студии главно се нудат на универзитетите и овие студии траат од една до две години.

Цена на мастер студиите

Школарините за мастер студиите се движат од 20,000AUD до 37,000AUD на годишно ниво и се плаќаат семестрално.

Услови и предности на посетувањето на мастер студии во Австралија

  • Завршени додипломски студии
  • Положен меѓународно признат тест за англиски јазик (IELTS, TOEFL, CAE..) со минимална оцена од 6.5 и ниеден дел да не биде под 6 на тестот IELTS, но ова во голема мера зависи и од областа на студирање
  • Нема приемен испит за упис на мастер студии
  • Нашите дипломи за продолжување на студирањето се признати и не е потребна нивна нострификација
  • Temporary Graduate (Post Study Work) виза по студирањето

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Австралија?

Пополни го прашалникот