FutureOption.net

Докторски студии во Канада

Докторски студии во Канада

Докторските студии се највисок степен на образование во Канада и траат најмалку три години. За поединечни студиски програми докторските студии траат и до шест години.

Школарина за докторски студии

Школарината за докторските студии зависи од студиската област и универзитетот, а во просек се движи од 10,000КАД до 20,000КАД на годишно ниво. На University of Toronto меѓународните студенти плаќаат иста цена на студии како и домашните студенти.

Услови и предности на докторските студии во Канада

  • Условите за упис на докторски студии во Канада се завршени мастер студии, положен тест на англиски јазик (IELTS, TOEFL, CAEL) или француски јазик, како и избор на ментор и тема за докторска дисертација.
  • За надарените студенти на додипломски студии, канадските универзитети имаат специјални програми (Non-Terminal Programs) кои се комбинација на мастер и докторски студии.
  • Поради значителните средства што ги инвестира во високото образование, преку стипендии и истражувачки проекти, Канада е земја на одлични можности за идните докторанти, истражувачи и научни работници.
  • Високиот квалитет на образование е загарантиран, а квалификациите се признати ширум светот.
  • Со студентска виза, вие и вашиот партнер/ка имате можност да работите за време на студиите.
  • По завршувањето на студиите, имате можност да аплицирате за Post-Graduation Work виза, што ви овозможува да живеете и да работите во Канада до три години.
  • Работното искуство што ќе го стекнете по завршувањето на студиите може да ви помогне да се квалификувате за постојан престој во Канада.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Канада?

Пополни го прашалникот