FutureOption.net

Визи за Канада

Визи за Канада

Студентска виза за Канада

Студентската виза ви овозможува да запишете студии и да студирате во Канада. Со оваа виза имате право да работите пола работно време, додека наставата е во тек.

Повеќе детали

Туристичка (Visitor) виза за Канада

Туристичкта виза наменета е за оние кои сакаат да ја посетат Канада рекреативно, семејно или деловно на период до 6 месеци.

Повеќе детали

Работна виза за Канада

Работната виза овозможува работодавците да спонзорираат работници од странство за одредени дефицитарни позиции. Ова е најчеста виза за вработување странски работници во Канада.

Повеќе детали

Иселеничка виза за Канада

Иселеничката виза на основа на квалификации им овозможува на квалификуваните работници заминување и работа во Канада.

Повеќе детали

Бизнис виза за Канада

Бизнис визата за Канада овозможува да започнете бизнис, да купите постоечки или да направите инвестиција во Канада.

Повеќе детали

Post-Graduation Work виза за Канада

Post-Graduation Work визата нуди шанса на неодамна дипломираните студенти да стекнат значајно работно искуство во Канада по завршување на студиите.

Повеќе детали

Партнер и фамилијарна виза за Канада

Партнер и семејната виза за Канада му овозможува заминување и живот во Канада на брачниот или de facto партнер на канадскиот државјанин.

Повеќе детали

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Канада?

Пополни го прашалникот