FutureOption.net

Основни студии во Канада

Основни студии во Канада

Основните студии во Канада се нудат на универзитетите, како и на некои приватни и државни колеџи и институти. Канадските универзитети и колеџи нудат над 15,000 различни студиски програми. Во зависност од студиската област, основните студии траат од три до четири години.

Школарина за основни студии

Школарината за основните студии во Канада зависи од студиската програма и одбраната образовна институција. Цените се движат од 15,000КАД до 35,000КАД годишно. Школарините за општествените науки се пониски отколку за студии во областа на инженерството и медицината.

Услови и предности на основните студии во Канада

  • Услов за упис на основни студии е завршено средно образование.
  • Во зависност од провинцијата во која сакате да студирате, потребно е да положите тест по англиски (IELTS, TOEFL, CAE) или француски јазик. Просечната оценка потребна за упис зависи од јазикот, студиската програма и установата. За програмите на англиски јазик, обично е потребна просечна оценка 6 на IELTS тестот или 80 на TOEFL IBT.
  • Главната предност на основните студии е високиот квалитет на образованието.
  • Дипломите и квалификациите кои што ќе ги стекнете се признати секаде во светот.
  • Со студентската виза, вие и вашиот партнер/ка имате право да работите за време на студиите, а по завршувањето на студиите имате можност да аплицирате за Post-Graduation Work виза која ви овозможува да живеете и да работите во Канада одреден временски период.
  • Работното искуство што ќе го стекнете по завршувањето на студиите може да ви помогне да се квалификувате за постојан престој во Канада.

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за Канада?

Пополни го прашалникот