FutureOption.net

Iseljenička viza za Australiju za kvalifikovane radnike

Iseljenička viza za Australiju za kvalifikovane radnike

Postoji više motiva za trajno iseljenje u Australiju, pa samim tim i više grupa iseljeničkih viza koje ispunjavaju različite ciljeve i odgovaraju različitim potrebama.

U ovom programu se nalaze 189 Skill Indepedent Visa, 190 Skill Nominated Visa i 489 Regional (Provisional) viza.

Ovo su trajne vize koje ne zahtevaju sponzorstvo od strane rodbine, države ili teritorijalne vlade i omogućavaju da živite i radite u Australiji kao stalni rezident.

Osnovni uslovi za iseljeničku vizu

Vlada Australije je razvila program kojim želi da privuče migrante sa iskustvom u oblastima u kojima postoji manjak kvalifikovanih radnika. Zvaničan naziv ovog programa je Skilled Migration Program, u okviru kojeg je neophodno ispuniti određene uslove postavljene od strane australijske migracione službe. Ti uslovi se odnose na kvalifikacije, radno iskustvo i znanje engleskog jezika.

Uslovi koje je potrebno ispuniti za iseljeničku vizu su:

  • Godine - U trenutku apliciranja za vizu morate imati manje od 45 godina
  • Znanje engleskog jezika - Morate imati traženi broj poena na nekom od priznatih testova engleskog jezika. U zavisnosti od testa, traženi broj poena se razlikuje (na IELTS testu morate imati minimalno 6 poena). Rezultati testa su validni 36 meseci.
  • Relevantno zanimanje - Potrebno je da se vaša profesija nalazi na listi deficitarnih zanimanja u Australiji.
  • Procena veština (skill assessment) - Vaše znanje i veštine moraju biti pozitivno ocenjeni od strane relevantne asocijacije koja je nadležna za vaše zanimanje.
  • Lekarski pregled - Ukoliko aplicirate za vizu, morate ispuniti minimalne zdravstvene standarde kako bi vam viza bila odobrena
  • Procena karaktera - Morate biti osoba dobrog karaktera, što znači da treba da obezbedite potvrdu da niste bili osuđivani
  • Test bodova - Većina podklasa ove vize zahteva da nosilac vize ostvari zadovoljavajući rezultat na testu bodova. Trenutno, minimalni traženi broj bodova je 65.

Skill select

Da biste aplicirali za neku od ovih viza, najpre je potrebno da pošaljete iskaz o interesovanju (Expression of Interest - EOI) putem Skill Selecta. Time pokazujete da želite da budete razmotreni za neku od Skilled viza. Važno je napraviti razliku i napomenuti da EOI nije aplikacija za vizu.

Ukoliko ste pozvani da aplicirate za vizu, dobićete pozivnicu od SkillSelecta i od tog dana imate 60 dana da aplicirate za vizu.

Šta omogućava iseljenička viza

Viza omogućava da živite i radite u Australiji, uključite se u australijski zdravstveni sistem, sponzorišete članove porodice za odgovarajuće vize, putujete iz Australije i aplicirate za australijsko državljanstvo ukoliko ispunjavate uslove.

Dužina trajanja vize

Iseljenička viza vam dozvoljava da ostanete trajno u Australiji.

Apliciranje za iseljeničku vizu

Za iseljeničku vizu aplicira se online preko sajta imigracione službe Australije.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za iseljeničku vizu iznosi 3.755AUD.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik