FutureOption.net

Doktorske studije u Americi

Doktorske studije u Americi

Doktorske studije su najviši stepen obrazovanja u SAD-u. Ove kvalifikacije pripremaju studente za fakultetske i istraživačke pozicije, ali i za druge karijere koje zahtevaju napredno znanje i istraživačke veštine.

Pojedini univerziteti za određene studijske programe nude kombinovane postdiplomske studije, koje studenti upisuju odmah nakon osnovnih studija i koje traju od 5 do 8 godina, dok neki drugi pri upisu zahtevaju završene master studije.

Doktorske studije obično traju od 4 do 6 godina, a zvanje se stiče odbranom doktorske disertacije.

Cena doktorskih studija

Cene školarine za doktorske studije u SAD-u zavise od studijskog programa i odabrane ustanove, a kreću se u proseku od $11.000 na godišnjem nivou i plaćaju semestralno.

Uslovi i prednosti pohađanja doktorskih studija u SAD

  • Uslov za upis na doktorske studije su završene master studije (osim za kombinovane programe), kao i položen neki od međunarodnih testova engleskog jezika (TOEFL, IELTS i sl.).
  • Određene obrazovne institucije zahtevaju polaganje GRE testa
  • Za doktorske studije u SAD-u biraju se najperspektivniji kandidati na osnovu ranijih postignuća, ličnog potencijala i rezultata testova pri upisu. U odnosu na ovo, vaš predlog za istraživački rad tokom studija može biti manje važan pri upisu.
  • Kvalifikacije i znanje koje steknete na doktorskim studijama u SAD-u globalno su priznate i cenjene svuda u svetu.
  • Završene doktorske studije u SAD-u otvaraju vam vrata i za odlično zaposlenje u ovoj zemlji, kao i stalni boravak.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik