FutureOption.net

Biznis viza za Novi Zeland

Biznis viza za Novi Zeland

Ukoliko želite da živite i radite na Novom Zelandu kao preduzetnik, da u ovoj zemlji započnete sopstveni biznis, ili da investirate određeni novac u neki od privrednih sektora Novog Zelanda, biće vam potrebna biznis viza. U zavisnosti od vaših namera možete aplicirati za Entrepreneur Work vizu ili za Investor 1 ili 2 Resident vizu.

Da biste od Novog Zelanda dobili poziv da aplicirate za Investor 2 vizu potrebno je prvo da pošaljete Iskaz o interesovanju (Expression of Interest (EOI)).

Uslovi za biznis vizu

Opšti uslovi vezani za sve vize:

  • Da ispunjavate uslove vezane za karakter, poštenu poslovnu istoriju, dobro zdravlje, znanje engleskog jezika i sl.

Entrepreneur Work viza:

  • Da imate detaljno razrađen biznis plan sa inovativnim i korisnim idejama za privredu Novog Zelanda.
  • Da imate kapital od najmanje 100.000NZD koji nameravate da uložite u svoj biznis (za inovativne poslovne ideje u oblasti nauke i ICT sektora pojedinačno se razmatraju i uzimaju u obzir i manja novčana sredstva).

Investor 2 Resident viza:

  • Da je vaš Iskaz o interesovanju privhaćen od strane Novog Zelanda.
  • Da imate manje od 65 godina.
  • Da imate tri godine uspešnog radnog iskustva.
  • Da imate najmanje 3 miliona NZD koje nameravate da investirate u Novi Zeland u periodu od 4 godine.

Investor 1 Resident viza:

  • Da imate najmanje 10 miliona NZD koje nameravate da investirate u Novi Zeland u periodu od 3 godine.
  • Morate provesti 44 dana u svakoj od poslednje 2 od 3 godine na Novom Zelandu.

Šta omogućava biznis viza

Ova viza vam omogućava da kao preduzetnik započnete sopstveni biznis na Novom Zelandu ili da investirate svoj novac u neki od privrednih sektora Novog Zelanda. Biznis viza uključuje i vašeg partnera i decu. Ukoliko ispunite sve buduće uslove vezane za Entrepreneur Work vizu, imate mogućnost da aplicirate za Entrepreneur Resident vizu sa kojom postajete stalni rezident Novog Zelanda.

Dužina trajanja biznis vize

Entrepreneur Work viza traje najviše 3 godine, dok su Entrepreneur Resident viza i Investor Resident 1 i 2 viza stalne.

Apliciranje za biznis vizu

Za biznis vizu aplicirate online preko imigracione službe Novog Zelanda.

Takse i vreme obrade

Taksa za obradu aplikacije za Entrepreneur Work vizu iznosi 3.365NZD, a prosečno vreme obrade je 21 mesec. Taksa za Iskaz o interesovanju iznosi 620NZD, period selekcije je 2 nedelje, a taksa za obradu aplikacije za Investor 1 i 2 vizu iznosi 4.960NZD i prosečno vreme obrade je od 27 do 29 meseci.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Novi Zeland?

Popunite vizni upitnik