FutureOption.net

Studiranje u Americi

Studiranje u Americi

Amerika je destinacija broj jedan za studiranje po broju međunarodnih studenata koji se godišnje odluče za nju i po mogućnostima za studiranje koje nudi. Američki obrazovni sistem spada među najkvalitetnije na svetu, obrazovne institucije su veoma cenjene i rangiraju se u samom vrhu lista najboljih, institucije nude odlične uslove i najsavremeniju tehnologiju što studentima omogućava jedinstveno iskustvo studiranja.

Početak studija

Školska godina u Americi počinje u septembru, tada započinje jesenji semestar i to je najveći upisni rok u Americi i rok kada je u ponudi najveći broj programa na svim institucijama.

Drugi semestar, poznat i kao prolećni semestar počinje u januaru i u njemu je takođe moguće započeti studije, ali se on smatra nešto manjim rokom od jesenjeg. Postoji i treći upisni rok, to je majski, odnosno letnji, ali je tada ponuda programa znatno ograničena.

Osnovne studije i master programi se nude u septembru i januaru, dok doktorske studije uglavnom kreću samo u septembru. Situacija je fleksibilnija za upis stručnih studija na koledžima, jer se tu na nekim institucijama nudi i majski rok. Izuzetak su kursevi engleskog jezika koji mogu početi svakog meseca, sve u zavisnosti od same institucije.

Proces prijave

1. Odabir studijskog programa i obrazovne institucije – Amerika nudi ogromnu ponudu studijskih programa i institucija širom zemlja, pa studenti treba na vremena da se posvete istraživanju kako bi otkrili šta se sve nudi i šta je najbolji izbor za njih.

2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Nakon odabira programa, student treba da pripremi sve što je potrebno za upis i da to pošalje školi, upisi se šalju online direktno školi ili putem platformi koje se popunjavaju.

3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Studenti koji se prime na program od obrazovne institucije dobiju ponudu, ukoliko im ona odgovara prihvataju je i dobijaju I-20 formular, u zavisnosti od institucije depozit može da se plati pre dobijanja I-20 ili nakon dobijanja studentske vize.

4. Apliciranje za studentsku vizu – Formular I-20 je neophodan za aplikaciju za vizu, nakon dobijanja formulara priprema se aplikacija za vizu koja se podnosi online, a zatim se odlazi u ambasadu na intervju.

5. Odlazak na studije – Po dobijanju studentske vize, studenti mogu da počnu sa planiranjem odlaska i puta, ulazak u državu na studentsku vizu je moguć najranije mesec dana pre početka programa.

Uslovi za upis

Uslovi za upis na studije u Americi zavise od nekoliko faktora, od nivoa studija, oblasti studiranja, ali i samih obrazovnih institucija koje imaju autoritet da pojedinačno propisuju uslove koje studenti treba da ispune. Neki uslovi su opšteg karaktera i traže se svuda, a to su akademski uslov i poznavanje engleskog jezika.

 • Akademski uslov - Studenti treba da poseduju nivo obrazovanja koji propisan za upis. Srednje obrazovanje je neophodno za upis stručnih studija ili Bachelor programa, diploma osnovnih studija se traži za upis mastera i graduate programa, a diploma master studija za upis doktorskih studija.
 • Znanje engleskog jezika - Za svaki nivo obrazovanja je propisan minimalni nivo znanja engleskog jezika koji međunarodni studenti moraju imati kako bi se upisali na program i mogli da prate nastavu. Nivo znanja jezika se dokazuje polaganjem nekog međunarodno priznatog testa engleskog jezika, kao što je TOEFL ili IELTS. Studenti koji upisuju kurs engleskog jezika ne moraju imati položen test, a od toga su izuzeti i studenti koji su pohađali University Pathway program.

Za upis na studije na pojedine institucije se traži polaganje dodatnih testova, ako što su SAT I i II za Bachelor studije ili GRE i GMAT testovi za postdiplomske studije.

Univerziteti i koledži u Americi

Amerika je studentska destinacija koja nudi ogroman izbor obrazovnih institucija i studijskih programa. Širom Amerike se nalazi preko 4.000 univerziteta i koledža kako privatnih, tako i državnih. Neki od najboljih univerziteta na svetu se nalaze u Americi, čak 10 od 20 najbolje rangiranih univerziteta se nalaze u ovoj zemlji.

U američkom obrazovnom sistemu se osnovna podela pravi na koledže i univerzitete. Dok univerziteti pretežno nude akademske studije, na nivou Bachelor, Master i PhD programa, koledži nude studije do diplomskog nivoa, odnosno stručne studije i osnovne studije. Na univerzitetima se nude studijski programi iz svih oblasti i naučnih disciplina.

Neki univerziteti mogu biti fokusirani na neku oblast, poput tehnologije, inženjerstva, biznisa, prava, neki univerziteti mogu biti izgrađeni od više škola koje su posvećene različitim akademskim disciplinama, dok se na nekim univerzitetima nude takozvane liberal arts koje omogućavaju studentima sveobuhvatnije obrazovanje. Još jedna važna karakteristika univerziteta u odnosu na koledže je fokus na istraživačkom radu, velika su izdvajanja za ovu oblast i sprovođenje istraživanja i inovacije su jedan od stubova američkog obrazovnoh sistema.

Među koledžima takođe postoji podela, na liberal arts koledže koji uglavnom nude četvorogodišnje visoko obrazovanje, najčešće iz društvenih nauka, međutim nude se i prirodne nauke. Druga vrsta su community koledži na kojima se nude stručni programi i Associate degrees, odnosno dvogodišnje studije koje mogu voditi ka Bachelor diplomi. Na ovim koledžima se uglavnom nude studije koje su fokusirane na karijeru i profesionalno usavršavanje.

Agencija Future Option ima mrežu partnerskih obrazovnih institucija širom Amerike sa kojima sarađujemo i čiji smo zvanični predstavnici.

Stipendije

Američke obrazovne institiucije nude stipendije za međunarodne studente kojima mogu parcijalno ili potpuno da im olakšaju troškove studiranja. Stipendije mogu biti parcijalne, odnosno da oslobode studenta dela školarine koji može ići do 50 %, ili da im se daju kao pomoć troškovima života. Ima i institucija koje nude pune stipendije svojim studentima, one se uglavnom nude na osnovu zasluga, kako uspehom, tako i za bavljenje sportom ili isticanjem u nauci.

Stipendije se mogu dobijati automatski samim upisom na određeni program ili postoje odvojene aplikacije i dokumentacija koja se podnosi kako bi se konkurisalo za stipendiju.

Rad u toku i nakon studiranja

Studenti koji imaju F studentsku vizu imaju mogućnost tokom trajanja studija da rade u okviru kampusa škole. Rad na kampusu je ograničen na 20 sati nedeljno u period kada traju predavanja, a tokom trajanja raspusta mogu da rade puno radno vreme. Studenti koji pohađaju neki studijski program, da nije u pitanju kurs jezika, imaju mogućnost da steku radno iskustvo pomoću stručnih praksi koje su namenjene međunarodnim studentima.

CPT i OPT prakse su 2 tipa prakse koje nude mogućnost studentima da rade van kampusa škole i steknu vredno internacionalno iskustvo. CPT prakse su vezane za program studija, predstavljaju deo kurikuluma i njih studenti mogu obavljati samo dok traje program. Ove prakse mogu biti plaćene ili neplaćene i obavljaju se u okviru oblasti studiranja. Drugi tip prakse je OPT praksa koja nije vezana za program, studenti su slobodni da sami pronađu kompaniju u kojoj bi obavljali ovaj tip prakse i nisu vezani za oblast studiranja. Ova praksa može da se obavlja tokom, ali i nakon završenih studija. Oba tipa prakse mogu trajati najviše 12 meseci, osim OPT prakse u STEM oblastima koja može da se produži za dodatna 24 meseca.

Studentska viza za Ameriku

Studentska za Ameriku je potrebna svim međunarodnim studentima koji u ovoj državi žele da upišu neki studijski program ili kurs. Amerika ima 2 tipa studentske vize M vizu koja je potrebna za pohađanje stručnih studija, i F studentsku vizu koja je potrebna studentima akademskih programa i onima koji upisuju kurs jezika. Da bi dobili studentsku vizu, studenti moraju biti upisani kao redovni studenti na podobnoj obrazovnoj instituciji, moraju dokazati da je njihov boravak u Americi privremenog karaktera i moraju biti finansijski sposobni da pokriju troškove studija i boravka.

Aplikacija za studentsku vizu se podnosi online, nakon čega studenti zakazuju termin za intervju u američkom diplomatskom predstavništvu tokom kojeg najčešće i sazanju ishod aplikacije. Studentska viza omogućava studentima da povedu partnera i decu sa sobom na studije u Ameriku.

Prednosti studiranja u Americi

Visok kvalitet obrazovanja

SAD ima jedan od najboljih univerzitetskih sistema na svetu. Kao rezultat toga američki univerziteti su na samom vrhu rang liste najboljih. Studijski programi su raznovrsni, fleksibilni i prilagodljivi različitim interesovanjima studenata, što je jedna od najatraktivnijih karakteristika ovog sistema. Studentima je u nastavi dostupna vrhunska tehnologija i najnovija tehnička oprema vezana za sve studijske grane, što im omogućava da steknu izvrsno znanje i važne profesionalne veštine. Obrazovne kvalifikacije i diplome sa američkih univerziteta priznate su i veoma cenjene svuda u svetu.

Školarine i stipendije

SAD je velika zemlja sa velikim brojem obrazovnih institucija i raznovrsnih studijskih programa. Shodno tome i školarine za međunarodne studente su raznolike, a njihove cene zavise od institucije, obrazovnog nivoa, kao i od odabrane studijske oblasti. Kako bi inostranim studentima olakšali troškove školovanja, mnogi koledži i univerziteti, ali i druge organizacije i fondovi, nude različite vrste stipendija.

Šanse za posao

Kroz američki obrazovni sistem studenti se ne uče samo teoriji i znanju, već i praktičnim i profesionalnim veštinama, ali i samopouzdanju, nezavisnosti u radu, pregovaračkim sposobnostima, međukulturalnim i drugim veštinama koje poslodavci širom sveta naročito cene prilikom zapošljavanja. Diploma američkog univerziteta ne samo da vam otvara vrata velikih svetskih kompanija, ona je cenjena naravno i u SAD-u i može vam pomoći da jednoga dana postanete američki stalni rezident, a potom i državljanin.

Mogućnosti za istraživanje

Poput drugih razvijenih zemalja i SAD u svom obrazovnom sistemu stavlja značajan akcenat na finansiranje i razvoj istraživačkih projekata. Studenti postdiplomskih studija imaju priliku da učestvuju u istraživačkim projektima sa najpriznatijim svetskim stručnjacima u svojoj oblasti. Ovakvo iskustvo vam otvara mogućnost da jednog dana i vi postanete deo te plejade svetski priznatih naučnika.

Kako vam mi pomažemo

Agencija Future Option ima dugogodišnje iskustvo u pomaganju studentima da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvo. Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedura upisa i apliciranja za studentsku vizu.

Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao. Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u našoj agenciji je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove, i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.

Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Americi, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

Studentska viza za Ameriku

Studentska viza vam omogućava da upišete studije i studirate u Americi. Sa ovom vizom imate pravo da radite pola radnog vremena, dok je nastava u toku.

Detaljnije

OHLA je škola engleskog jezika sa 22 godine iskustva i kampusima na odličnim lokacijama, i lider međunarodnog obrazovanja sa studentima iz preko 70 država sveta.

 • 1000+
  Studenti
 • 7
  Programi
 • 7
  Kampusi

Lincoln University je privatan univerzitet osnovan 1919. godine, koji se nalazi u gradu Oklandu, izabran među 15 najboljih koledža u američkoj državi Kaliforniji.

 • 400+
  Studenti
 • 6
  Programi
 • 1
  Kampusi

Edmonds College iz Sijetla, nudi osnovne akademske studije, stručne programe, kurseve engleskog jezika i diplome srednje škole države Vašington.

 • 10400+
  Studenti
 • 125
  Programi
 • 1
  Kampusi

New York Film Academy je akreditovani koledž za vizuelne i scenske umetnosti, gde umetnici uče kroz kreiranje sopstvenih projekata u intenzivnom i realnom okruženju.

 • 300+
  Studenti
 • 15
  Programi
 • 4
  Kampusi

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Ameriku?

Popunite vizni upitnik