FutureOption.net

Temporary Graduate viza za Australiju (podklasa 485)

Temporary Graduate viza za Australiju (podklasa 485)

Nakon završenih studija u Australiji, imate mogućnost da aplicirate za Temporary Graduate vizu (Post Study Work) koja vam omogućava da privremeno ostanete i radite u Australiji. Postoje dva stream-a ove vize: Graduate Work Stream i Post-Study Work Stream.

Uslovi za Temporary Graduate vizu

Uslovi koje je potrebno ispuniti su:

  • Da imate manje od 50 godina
  • Da ste nedavno diplomirali na australijskoj obrazovnoj ustanovi koja je registrovana na CRICOS-u
  • Da imate odgovarajuću vizu
  • Da ste u prethodnih šest meseci završili studijski program u Australiji koji je trajao minimum 92 nedelje
  • Da ispunjavate pojedinačne uslove odgovarajućeg strima
  • Da se kvalifikacije koje ste stekli podudaraju sa nekom od profesija koje se nalaze na listi deficitarnih zanimanja (ukoliko aplicirate za Graduate Work Stream)
  • Da ste stekli diplomu viskog obrazovanja u Australiji (Ukoliko aplicirate za Post-Study Work Stream)
  • Da ispunjavate druge uslove koji se tiču zahtevanog znanja engleskog jezika, zdravlja, karaktera i osiguranja

Šta omogućava Temporary Graduate viza

Ova viza omogućava da ostanete u Australiji određeni period nakon studiranja, u kom možete da radite, studirate i putujete. Važno je napomenuti da sami sebi tražite zaposlenje, i da australijska vlada nije odgovorna za pronalazak posla.

Dužina trajanja Temporary Graduate vize

Graduate Work Stream vam omogućava da ostanete u Australiji do 18 meseci, a Post-Study Work Stream obezbeđuje boravak od 2 do 4 godine, sve u zavisnosti od tipa studija koje ste završili u Australiji.

Apliciranje za vizu

Za Temporary Graduate vizu aplicira se online preko sajta imigracione službe Australije.

Takse i vreme obrade

Osnovna taksa za obradu aplikacije se kreće od 1.730 AUD, a prosečno vreme obrade je, u zavisnosti od streama, od 69 dana do 4 meseca.

* Future Option je konsultantska agencija koja pruža stručnu pomoć prilikom apliciranja za privremene vize koje vam omogućavaju posetu i studiranje, kao i za vereničke i partner vize koje vam omogućavaju stalni boravak.
* Informacije na sajtu, vezane za posao ili migraciju u inostranstvo su samo informativnog karaktera.

Odricanje od odgovornosti: Future Option se ne bavi posredovanjem u pronalazenju posla u inostranstvu. Future Option nije agent za zapošljavanje ili pružalac usluga za regrutovanje kadrova. Future Option ne nudi konsultantske usluge za poslove u inostranstvu.

Procena profila

Detaljna procena i analiza profila svakog klijenta, na početku procedure.

Savetovanje

Profesionalno savetovanje na osnovu zvaničnih informacija i dugogodišnjeg iskustva.

Odabir škole za studente

Stručna pomoć studentima pri izboru i upisu odgovarajućeg studijskog programa na izabranoj školi.

Vođenje i mentorstvo

Kroz individualan pristup, našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu u svakom koraku procedure.

Priprema aplikacije

Transparetnost u radu u svakoj fazi aplikacije, odgovoran, iskren i realan pristup svakom klijentu.

Apliciranje za vizu

Priprema dokumenata i pružanje podrške klijentima, pri apliciranju za vize.

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Australiju?

Popunite vizni upitnik