FutureOption.net

Migracija u Kanadu

Migracija u Kanadu

Kanada je zemlja useljenika, jer dve trećine njenog stanovništva čine imigranti.

Ova druga po veličini država u svetu nudi ogromno prostranstvo i najrazličitije mogućnosti za nove doseljenike. Prema trogodišnjem imigracionom planu do 2021. godine namerava da primi preko milion novih stalnih rezidenata.

Kako migrirati u Kanadu

Iseljenička viza za Kanadu se može dobiti na više načina i kroz različite imigracione programe, ali je ceo proces potrebno pažljivo i detaljno isplanirati i ispuniti sve potrebne uslove. Iseljeničke vize obezbeđuju trajni boravak u Kanadi, a nakon određenih uslova i mogućnost apliciranja za kanadsko državljanstvo.

Express Entry

Ekspresni ulazak je online sistem namenjen visokoobrazovnim i kvalifikovanim radnicima, i jedan od najbržiš i najpopularnijih načina za migraciju u Kanadu. Funkcioniše tako što se, kroz ispunjene uslove i kvalifikacije (položen test engleskog ili francuskog jezika, stepen obrazovanja i radno iskustvo), vaša aplikacija boduje i upoređuje sa bodovima ostalih kandidata. Kandidati sa najviše bodova bivaju pozvani da apliciraju za iseljeničku vizu.

Quebec-Selected Skilled Workers

Kvebek ima poseban imigracioni program za one koji žele da žive i rade u ovoj kanadskoj pokrajini. Potrebna dokumenta se šalju vladi Kvebeka koja vas, u zavisnosti od vaše pogodnosti, bira i dodeljuje Quebec Selection Certificate (QSC) na osnovu koga imate pravo da aplicirate za iseljeničku vizu.

Family Sponsorship

Porodično sponzorstvo je namenjeno bračnim ili vanbračnim partnerima, kao i deci koja žive van Kanade, da dođu u Kanadu i žive sa svojom porodicom, tj. članom porodice koji je njen stalni rezident.

Provincial Nominee Program (PNP)

Pokrajinski program nominacija namenjen je visokoobrazovnim i kvalifikovanim radnicima čije se zanimanje nalazi na listi deficitarnih zanimanja za određenu teritoriju ili pokrajinu, koji nameravaju da žive i rade u toj pokrajini i da se kvalifikuju za stalni boravak.

Partner i porodična viza za Kanadu

Partner i porodična viza za Kanadu omogućava bračnom ili de facto partneru kanadskog državljanina, odlazak i život u Kanadi.

Detaljnije

Iseljenička viza za Kanadu za kvalifikovane radnike

Iseljenička viza na osnovu kvalifikacija, omogućava kvalifikovanim radnicima odlazak i rad u Kanadi.

Detaljnije

Potrebna Vam je pomoć oko apliciranja za vizu za Kanadu?

Popunite vizni upitnik